Het octrooilandschap van Europa staat op het punt de grootste verandering in een generatie te ondergaan.  Dit zal van invloed zijn op alle eigenaren van Europese octrooien, die vóór eind 2017 belangrijke beslissingen over hun portfolio's moeten nemen.

Het eenheidsoctrooi (UP) wordt een octrooi dat uniforme bescherming biedt in maximaal 25 deelnemende lidstaten van de Europese Unie.

Het eenheidsoctrooienhof (UPC) is een voorgesteld gecentraliseerd octrooiengerechtshof van de deelnemende EU-lidstaten: een centraal hof dat de procesvoering voor octrooien in de EU zal transformeren.

In het begin zal het UPC exclusieve jurisdictie in UP procesvoering hebben; vervolgens zal het na een overgangsperiode van tussen de 7 en 14 jaar ook exclusieve jurisdictie in burgerlijke procesvoering met betrekking tot inbreuk en geldigheid voor zowel de 'klassieke' Europese octrooien als UP's hebben.

Nadat het UPC is geopend, worden toegekende Europese octrooien onderworpen aan de jurisdictie van het UPC en van de relevante nationale gerechtshoven. Dit zal betekenen dat u uw Europese octrooien in een enkel proces kunt afdwingen in alle lidstaten die het UPC hebben geratificeerd en waarvoor het octrooi is gevalideerd.

Wanneer u graag uw strategieontwikkeling of portfoliobeoordeling wilt bespreken, kan HGF u daarbij helpen en u begeleiding bieden bij het formuleren en implementeren van de UPC strategie van uw bedrijf. Wanneer u nog meer vragen hebt over de impact van UPC op licenties, eigenaarschap en SPC's (aanvullende beschermingscertificaten), kunt u contact opnemen met ons speciale UPC team via UPCReady@hgf.com of contact opnemen met uw vaste gemachtigde om dit onderwerp verder te bespreken.