HGF zal doorgaan met het adviseren en bijstaan van onze cliënten op het gebied van octrooien, merken en modellen in heel Europa. Verder bijven wij strategieën ontwikkelen en implementeren die het voor onze cliënten mogelijk maken te reageren op het veranderende octrooilandschap in Europa.

De belangrijkste punten om te vermelden met betrekking tot IE rechten zijn:

  • De nationale IE rechten in het Verenigd Koninkrijk zullen niet worden beïnvloed door de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie
  • Octrooien die zijn verkregen via het EOB, dat geen EU-instelling is, zullen niet worden beïnvloed door de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de EU
  • In de EU ingeschreven merken en geregistreerde modellen die op dit moment het Verenigd Koninkrijk dekken, blijven zoals ze zijn en zijn afdwingbaar in het Verenigd Koninkrijk, totdat nieuwe bepalingen worden vastgesteld die deze rechten op dezelfde wijze of op overeenkomende wijze van kracht laten worden in het Verenigd Koninkrijk.

Brexit

Gedurende enige tijd zal alles gewoon blijven zoals het was, omdat er waarschijnlijk enkele jaren overheen gaan voordat het Verenigd Koninkrijk uit de EU treedt. In de komende maanden en jaren zullen wij u van alle ontwikkelingen op de hoogte houden en ervoor zorgen dat u, indien nodig, tijdig actie kunt overnemen. 

Het Verenigd Koninkrijk

De nationale IE rechten in het Verenigd Koninkrijk zullen niet worden beïnvloed door de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de EU. Alle octrooien, ingeschreven merken en geregistreerde modellen geldig in het Verenigd Koninkrijk die zijn verkregen via aanvragen bij het Britse Merkenbureau (UKIPO) zullen volledig van kracht blijven in het Verenigd Koninkrijk.

Het Europees Octrooiverdrag (EPC) en het European Patent Office (EOB) zijn geen EU-instellingen, en er verandert niets aan de vertegenwoordiging bij het EOB, in geen enkel opzicht. Wij blijven zorgdragen voor validatie van Europese octrooien in alle aangeduide landen, met inbegrip van het Verenigd Koninkrijk. 

De EU

Tegen de tijd dat het Verenigd Koninkrijk uit de EU treedt, zullen er nieuwe procedures beschikbaar zijn om uw IE rechten in het Verenigd Koninkrijk veilig te stellen. We blijven u vertegenwoordigen bij het EUIPO met betrekking tot merk- en modelregistraties in Europese Unie. U hoeft op dit punt geen actie te ondernemen. We zorgen ervoor dat u tijdig op de hoogte wordt gesteld zodra actie ondernomen dient te worden.

Wanneer u vragen of zorgen hebt over IE rechten in het Verenigd Koninkrijk of graag meer advies wilt over deze kwestie, kunt u contact opnemen met Estelle Senior, directeur professionele ondersteuning op ons kantoor in Sheffield, of contact opnemen met uw vaste adviseur bij HGF.