Het eenheidsoctrooi wordt meer verenigd

Oktober 2015

 

Italië heeft zich aangesloten bij het UP als het zesentwintigste lid van het uitgebreide samenwerkingsverband voor eenheidsoctrooibescherming.  Dit is een boost voor het eenheidsoctrooi, omdat Italië de vierde grote markt in Europa op het gebied van octrooivalidatie is.

Tot nu toe hebben 8 lidstaten de UPC Overeenkomst, die uiteindelijk het eenheidsoctrooi van kracht zal laten worden, geratificeerd: Oostenrijk, Frankrijk, België, Zweden, Denemarken, Malta, Luxemburg en Portugal.  De Europese Commissie heeft erop aangedrongen dat alle resterende deelnemende EU-landen de UPC Overeenkomst zo snel mogelijk ratificeren, zodat het eenheidsoctrooipakket eind 2016 van kracht kan worden (13 landen, waar Frankrijk, Duitsland en het VK deel van moeten uitmaken, moeten de overeenkomst ratificeren om deze van kracht te laten worden).

Ook over andere maatregelen die moeten helpen het eenheidsoctrooi van kracht te laten worden is overeenstemming bereikt.  Op 1 oktober 2015 werd een protocol bij de UPC Overeenkomst ondertekend door vertegenwoordigers van de lidstaten.  Met het protocol is het mogelijk enkele delen van de UPC Overeenkomst eerder toe te passen.  Dit omvat de definitieve beslissingen over de praktische instelling van het hof, zoals de werving van rechters en het testen van IT-systemen.  De voorlopige toepassingsfase zal ook worden gebruikt om vroege registratie van verzoeken tot opt-out mogelijk te maken.

Deze laatste stap in de richting van het operationeel maken van het eenheidsoctrooienhof laat de toewijding van de partijen zien in het volgen van de ambitieuze tijdsplanning, met een UPC dat begin 2017 moet opengaan.  Maar zullen de octrooihouders klaar zijn?