Verlengingskosten eenheidsoctrooi - EPO adopteert laagste voorgestelde kosten

Juni 2015

Het EPO Select Committee (dat werd ingesteld om toe te zien op de activiteiten van het EPO met betrekking tot de hen toevertrouwde taken in de context van de eenheidsoctrooibescherming) heeft de hoogte van de verlengingskosten die van toepassing zullen zijn op het eenheidsoctrooi op basis van de 'True Top 4' goedgekeurd. Het EPO rapporteert dat het voorstel werd aangenomen met de vereiste driekwart meerderheid.

Het 'True Top 4' voorstel was het voorstel met de laagste voorgestelde verlengingskosten en stelt deze vast op de som van de verlengingskosten die op dit moment moeten worden betaald in de vier landen die het meest worden gevalideerd (Duitsland, Frankrijk, VK en Nederland) en bevat een bepaling dat na vier jaar revisie mogelijk is.  Tijdens het onderhandelingsproces is de feedback van gebruikers van het systeem, die vaak in slechts drie landen valideren en verlengingskosten betalen, steeds geweest dat de verlengingskosten voor het eenheidsoctrooi zo laag mogelijk moesten worden gehouden.

De Voorzitter van het EPO, Benoît Battistelli, zei: "Ik ben ervan overtuigd dat het besluit van vandaag de balans positief doet uitslaan, omdat is gewaarborgd dat de vergoedingen een echte kostenbesparing betekenen voor de gebruikers en tevens een gezond werkbudget voor het EPO en de deelnemende lidstaten bieden. Dit is weer een belangrijke stap in het bereiken van een werkelijk uniforme octrooibescherming in Europa."

Beslissingen over de verdeling van de verlengingskosten tussen de lidstaten en andere zaken zouden in de herfst moeten zijn afgerond.