Het eenheidsoctrooipakket - 1 jaar bezig ...

Maart 2014

Op 19 februari 2014 was het een jaar geleden dat 25 EU-lidstaten de UPC Overeenkomst ondertekenden.  De vestiging van een gespecialiseerd eenheidsoctrooienhof is de spil van een pakket waarmee het eerste octrooi met eenmakend effect in Europa wordt geschapen. Het eenheidsoctrooipakket bestaat uit drie elementen: het eenheidsoctrooi, de taalregels en het gespecialiseerde eenheidsoctrooienhof.

Wat is er sindsdien gebeurd en zijn we iets dichterbij een eenheidsoctrooi voor Europa gekomen?

Eenheidsoctrooienhof (UPC): de vestiging van dit hof is van essentieel belang om het eenheidsoctrooi van kracht te laten worden. Sinds de UPC Overeenkomst werd ondertekend, heeft één land (Oostenrijk) geratificeerd, heeft Malta naar wordt beweerd geratificeerd en heeft de Assemblée Nationale van Frankrijk (een van de landen van wie de ratificatie cruciaal is om de overeenkomst van kracht te laten worden) een wet aangenomen die toestemming geeft voor ratificatie, iets waar ook de Franse president voorstander van is. Neerlegging van de akte van bekrachtiging in Brussel is de laatste stap van ratificatie door Frankrijk. Denemarken heeft een referendum over het UPC in mei 2014 aangekondigd. Van twee andere landen, het VK en Duitsland, hebben we minder gehoord, hoewel ratificatie door deze beide landen van essentieel belang is om de UPC overeenkomst van kracht te laten worden. Er is in uiteenlopende mate gespeculeerd over de nationale tijdschema's voor ratificatie, maar er is niets concreets.

In januari 2014 heeft het Preparatory Committee een interpretatienota afgegeven over de interactie tussen nationale octrooiwetgeving en de werking van het UPC. Het Committee bevestigde dat op Europese octrooien of aanvragen voor een Europees octrooi waarvoor is gekozen voor opt-out uit het UPC systeem, de UPC Overeenkomst niet langer van toepassing is. Het bevoegde nationale gerechtshof zou dus de toepasselijke nationale wetgeving moeten toepassen. Dit is waarschijnlijk welkom nieuws voor octrooihouders en aanvragers die het nieuwe en ongeteste hof willen vermijden.

De Rules of Procedure of the UPC: deze hebben een gedetailleerd raadplegingsproces ondergaan, en in maart 2014 werd het 16e ontwerp gepubliceerd waarin de antwoorden van de raadpleging in overweging worden genomen; dit 16e ontwerp is niet bedoeld te leiden tot een verdere ronde van geschreven commentaren, maar leidt waarschijnlijk wel tot discussies.

Kosten: het Select Committee of Representatives van de 25 lidstaten die deelnemen aan het eenheidsoctrooi heeft vergaderd om de kosten te bespreken. Het Select Committee was eind 2013 zes keer bij elkaar gekomen, maar er is nog steeds geen verder nieuws over het niveau van de verlengingskosten voor het eenheidsoctrooi. Waarschijnlijk is de manier waarop ieder nationaal octrooibureau dat deelneemt aan het eenheidsoctrooi zijn aandeel in de vergoedingen ontvangt en hoe hoog dat aandeel zal zijn de reden voor de voortdurende besprekingen.

Verordening Brussel I - in juli 2013 stelde de Europese Commissie wijzigingen in de 'Verordening Brussel I' voor om de weg vrij te maken voor het UPC. Het amendement op de Verordening Brussel I verduidelijkt hoe bevoegdheidsregels inzake de rechtsmacht zullen werken in de context van het UPC. Over het voorstel zal, voordat het wet kan worden, overeenstemming moeten worden bereikt door de lidstaten en door het Europese Parlement.

Betwistingen: in maart 2013, na een eerdere mislukte poging, ging Spanje verder met het aanvechten van de verordeningen die het eenheidsoctrooisysteem onderbouwen. In juni 2013 werden de twee zaken die Spanje bij het CJEU heeft aangespannen tegen het Europese Parlement en de Europese Raad gepubliceerd, maar sindsdien is er weinig gebeurd. Hoewel dat op dit moment het doorgaan van het eenheidsoctrooi enigszins onzeker maakt, zijn de ontwikkelingen en voortgang op andere gebieden, zoals de Rules of Procedure of the UPC, onverminderd doorgegaan.

Verwachten we dus eenheidsoctrooien voor eind 2014? In het kort: nee, maar we verwachten wel continue vooruitgang en duidelijkheid over kwesties zoals kosten te zien. Het eenheidsoctrooi in 2015 zal waarschijnlijk niet lukken, maar 2016 is een ander verhaal ...

Deze update is geschreven door Martyn Fish: mfish@hgf-law.com, een van de partners van zusterbedrijf HGF Law, Leeds, VK: http://www.hgf-law.com/contact.asp  Tel:  +44(0) 113 233 0148

Wanneer u hierover of over andere octrooikwesties meer advies wilt, kunt u contact opnemen met Martyn Fish via mfish@hgf-law.com of met uw vaste vertegenwoordiger bij HGF, of kunt u op de pagina Contact van onze website kijken voor de contactgegevens van uw dichtstbijzijnde HGF kantoor.