Het UPC zal een nieuw gerechtshof zijn met een nieuwe verzameling procedures en regels, die door de deelnemende lidstaten zijn onderhandeld. Met de regels is getracht een groot bereik aan juridische procedures dat in heel Europa beschikbaar is voor rechtzoekenden inzake octrooien tot een coherent geheel te maken. Dat is een behoorlijk wapenfeit, gezien de verschillen in tradities van het gemene recht en het burgerlijk recht in Europa.

Het UPC zal bestaan uit een Court of First Instance (Rechtbank van Eerste Aanleg) met een Central Division en Local en Regional Divisions, een Court of Appeal (Hof van Beroep) en een Registry. De Central Division zal voornamelijk procedures inzake herroepingen en verklaringen van niet-inbreuk afhandelen. De Local en Regional Divisions zullen inbreuk behandelen, met inbegrip van voorlopige voorzieningen. Er zijn ook regels voor de manier waarop de diverse gerechtshoven tegenvorderingen, schorsingen en verwijzingen naar andere gerechtshoven kunnen afhandelen.

De Central Division zal zijn hoofdkwartier in Parijs hebben, met divisies in Londen (farmaceutica, chemie en medische hulpmiddelen) en München (werktuigbouw), waarbij Parijs elektronica en software behandelt.

Het UPC zal ook een Patent Mediation and Arbitration Centre (Centrum voor Bemiddeling en Arbitratie voor Octrooien) hebben, dat gevestigd zal zijn in Slowakije (Ljubljana) en Portugal (Lissabon). De Court of Appeal & Registry zal in Luxemburg zijn.

In het VK zullen zowel de Local Division van het VK als de Londense divisie van de Central Division van het UPC gevestigd zijn in Aldgate Tower in Oost-Londen. Ander aangekondigde Local en Regional Division worden onderstaand vermeld. De meeste Local en Regional Divisions hebben aangegeven dat Engels een van de mogelijke talen zal zijn voor procedures en voor procedures bij de Central Division zal de taal van het octrooi worden gebruikt.

Het succes van het hof zal in hoge mate afhangen van de kwaliteit van zijn rechters. De rechterlijke kamers van het UPC zullen multinationaal en mogelijk meertalig zijn samengesteld; er zullen zowel juridisch als technisch gekwalificeerde rechters uit alle deelnemende lidstaten worden geworven.  Nu we weten dat het VK en rechters uit het VK zullen deelnemen, zijn de sterkte en aantrekkelijkheid van het UPC als een concurrerend forum voor procesvoering inzake Europese octrooien veel zekerder.