Laatste nieuws over de Spaanse betwisting van het eenheidsoctrooi voor Europa

Juli 2014

De zaak Spanje tegen Parlement en Raad, waarin de geldigheid van het voorgestelde eenheidsoctrooienstelsel wordt betwist, werd gehoord op 1 juli 2014.  Zoals eerder hier werd gemeld, probeert Spanje met deze aanvechting het voorgestelde eenheidsoctrooi voor Europa tegen te houden.

Spanje heeft ervoor gekozen niet deel te nemen aan het voorgestelde eenheidsoctrooienstelsel en betwist de wettigheid van de ondersteunende verordeningen.  Spanje heeft zeven argumenten aangedragen tegen de wettigheid van de verordeningen waarop het UP en UPC zijn gefundeerd.   Er is gerapporteerd dat tijdens de zitting de Commissie geen overmatig defensief standpunt ingenomen met betrekking tot de betwisting van Spanje, maar dat acht lidstaten, waaronder het VK, alle voor de verordeningen inzake het eenheidsoctrooi hebben gepleit.

De volgende fase van het proces zal de conclusie van de advocaat-generaal zijn, die wordt verwacht op 21 oktober 2014, met daarna de definitieve beslissing van de Commissie.