2 stappen voorwaarts, 1 stap achterwaarts - zijn we werkelijk iets dichterbij het eerste eenheidsoctrooi gekomen?

Mei 2014

Het is een drukke week geweest voor het eenheidsoctrooi, met het nieuws dat zowel Denemarken als Zweden de vereiste wettelijke stappen hebben gezet om tot ratificatie van de UPC Overeenkomst te komen.  Dit brengt het aantal lidstaten dat publiekelijk voortgang boekt met de formele ratificatie van de UPC Overeenkomst op zeven.

  • Oostenrijk en Frankrijk hebben de akten van bekrachtiging neergelegd en die processen zijn voltooid
  • Malta, België, UK, Denemarken en Zweden hebben wettelijke stappen ondernomen op weg naar formele ratificatie

Hoewel dit ons brengt op meer dan de helft van het vereiste aantal ratificaties om de UPC Overeenkomst van kracht te laten worden (7 van 13), is het land dat opmerkelijk afwezig is van bovenstaande lijst Duitsland.  Duitsland, het VK en Frankrijk moeten ratificeren om de UPC Overeenkomst van kracht te laten worden.

 

 Verder is aangekondigd dat de wettelijke betwisting door Spanje van de EU-verordeningen inzake het eenheidsoctrooi en de taalregels op 1 juli door het CJEU zal worden behandeld.  Er wordt verwacht dat de uitkomst van deze betwisting enkele maanden later zal worden gepubliceerd en dus zijn er nog steeds obstakels die moeten verwijderd voordat de eerste eenheidsoctrooien werkelijkheid worden.