17e 'Draft Rules of Procedure of the UPC'

November 2014

De 17e 'Draft Rules of Procedure of the UPC' van het UPC Preparatory Committee zijn gepubliceerd, samen met de toelichting van het Committee http://www.unified-patent-court.org/news .  

De veranderingen in het kort:

Splitsing - verwijdering van het 'oppositiehiaat'.    Geamendeerde bepalingen vereisen dat de Central Division tracht gesplitste validiteitsprocedures te horen die aan haar worden doorverwezen vóór de inbreukzitting in de Local of Regional Division, in plaats van mogelijk veel later.

Procedurele beroepen - het nieuwe model van de betreffende regel (220.2) verduidelijkt dat het Court of Appeal toestemming mag geven procedurele beroepzaken te horen.

Taalregels - een nieuwe regel 14 staat toe dat procesvoering in een "officiële taal" of in een "aanvullende taal" plaatsvindt, met bepaalde uitzonderingen, onder meer de clausule 'kleine lokale operator', die kleine, lokaal opererende verweerders beschermt om te waarborgen dat uitsluitend in hun 'eigen' taal tegen hen wordt geprocedeerd.

Een openbare raadpleging over het nieuwe model zal worden gehouden op 26 november 2014 in Trier, Duitsland; er is ook een webcast van het evenement gepland.