Brexit en modellen

Modelbescherming in het VK bestaat op twee manieren: EU-brede rechten en nationale rechten in het VK.  Aan de nationale rechten in het VK verandert niets. Modelrechten in de EU die op dit moment het VK dekken, blijven zoals ze zijn en zijn afdwingbaar in het VK, totdat nieuwe bepalingen worden vastgesteld die deze rechten op dezelfde wijze of op overeenkomende wijze van kracht laten worden in het VK.

Moet ik nu al iets doen met mijn ingeschreven Gemeenschapsmodellen?

Nee, u hoeft geen actie te ondernemen met betrekking tot uw portfolio van Gemeenschapsmodellen (RCD's, Registered Community Designs). In de komende maanden en jaren zullen de gevolgen van de uittreding van het VK uit de EU duidelijk worden en we verwachten dat er nieuwe procedures (en wetgeving) komen om uw IE rechten, zonder enig verlies te behouden. HGF zal u tijdens de ontwikkelingen op de hoogte stellen en geïnformeerd houden, en klaar staan om advies te geven en u te helpen uw strategie voor Europese modellen in de toekomst te bepalen.

Wat zal er na Brexit met Gemeenschapsmodellen gebeuren?

Als het VK eenmaal uit de EU is getreden, zullen Gemeenschapsmodellen mogelijk niet langer het VK dekken.  Het lijkt heel onwaarschijnlijk dat het territoriale bereik van Gemeenschapsmodellen zich tot buiten de EU-lidstaten zou uitstrekken, gezien het eenheidskarakter ervan.

We voorzien een overgangsperiode die zal worden ingesteld om het mogelijk te maken Gemeenschapsmodellen op te splitsen en met terugwerkende kracht en zonder verlies van rechten als modelregistratie in het VK te laten voortbestaan, waardoor er twee modelrechten ontstaan: een recht voor het VK en een Gemeenschapsmodel (dat niet langer het VK dekt). Als het VK eenmaal uit de EU is getreden, dekken de nieuwe Gemeenschapsmodellen niet langer het VK en zal het dus nodig zijn om naast het Gemeenschapsmodel een nationale modelregistratie voor het VK te verkrijgen.

Moet ik in het kader van Brexit mijn strategie voor modelbescherming opnieuw bekijken?

Als uw specifieke product op het VK is gericht en op lange termijn een zeer beperkt belang in de EU buiten het VK heeft, is het aanvragen van een modelregistratie in het VK waarschijnlijk de beste optie. 

Wanneer u echter zakelijke belangen in zowel het VK als een aantal EU-lidstaten hebt en uw huidige strategie is om uitsluitend Gemeenschapsmodellen aan te vragen, zouden we u op korte termijn adviseren door te gaan met die strategie.

Verwacht wordt dat in oktober 2016 de kosten voor het registreren van modellen in het VK aanzienlijk zullen worden verlaagd, met name voor meervoudige modelbescherming voor enkelvoudige producten. Vanaf die datum zou het voor eigenaren van modellen dus nog aantrekkelijker kunnen worden zowel Gemeenschapsmodellen als VK modellen aan te vragen.

In alle overeenkomsten die bepalingen bevatten waarmee het eigenaarschap en gebruik van modellen in de EU wordt geregeld, moet rekening worden gehouden met het territoriale bereik van de overeenkomst en, met name, hoe de EU is gedefinieerd op de datum van overeenkomst. Partijen in bestaande overeenkomsten kunnen het beste de bepalingen opnieuw bekijken zodra de situatie met betrekking tot gemeenschapsmodellen is geregeld; HGF kan u helpen bij het evalueren van al uw overeenkomsten.

Hoe zit het met niet-ingeschreven modelrechten?

Op dit moment zijn er in het VK twee parallelle systemen voor het beschermen van niet-ingeschreven modellen: niet-ingeschreven modelrecht voor het VK en niet-ingeschreven modelrecht voor de EU. Het bereik en de termijn van bescherming die door deze twee afzonderlijke rechten wordt geboden verschillen op een aantal punten van elkaar. Versiering van oppervlakken wordt bijvoorbeeld niet beschermd door een niet-ingeschreven modelrecht in het VK, maar wel door het EU-recht. 

Hoewel het niet-ingeschreven modelrecht voor de EU een termijn van slechts drie jaar heeft (in tegenstelling tot de 15 jaar van een niet-ingeschreven modelrecht in het VK), is het een populaire aanvulling geworden op de wapenuitrusting van degenen die in een aantal verschillende sectoren hun rechten willen beschermen. Met name de mode-industrie heeft ontdekt dat dit recht een zeer nuttig hulpmiddel is.

Wanneer het VK uit de EU treedt, zal het niet-ingeschreven modelrecht niet langer beschikbaar zijn om inbreukmakende handelingen in het VK te voorkomen. In het VK gevestigde partijen zullen echter nog wel in staat zijn gebruik te maken van het recht om in de resterende EU-lidstaten gerechtelijke stappen te zetten. Het kan heel goed zijn dat het VK een niet-ingeschreven modelrecht in het leven zal roepen dat identiek is aan het niet-ingeschreven modelrecht in de EU om te waarborgen dat er geen leemte ontstaat in de bescherming van de designindustrie van het VK. Het zou een groot verlies voor de bescherming van modellen in het VK zijn als er na Brexit geen recht over zou blijven in het VK dat gelijk is aan het niet-ingeschreven modelrecht in de EU.

Wanneer u vragen of zorgen hebt over IE rechten in het VK buiten de EU of graag meer advies wilt over deze kwestie, kunt u contact opnemen met uw vaste gemachtigde bij HGF.