Alternative Language

De industrie voor medische apparatuur in Europa is een gecompliceerde en diverse branche met meer dan 2.000 bedrijven – waarvan vele zich bevinden in de MKB markt. De aard van deze bedrijfstak maakt begrip en inzicht essentieel, en bij HGF hebben we een gespecialiseerd team van gemachtigden en intellectueel-eigendomsadvocaten die allen ervaring hebben binnen de markt van medische apparatuur. Dit garandeert dat ons kennisniveau past bij uw zakelijke wensen.

HGF biedt een volledig palet van diensten op het gebied van IE waaronder het opstellen van octrooien, beschermen van handelsmerken, aanspreken op inbreuk, alsmede beroep- en bezwaarprocedures, IE- en merkstrategie en due dilligence. Elk team is op maat gesneden met specialisten in medische fysica, levenswetenschappen, chemie, medische apparatuur met achtergrond in techniek en elektronica, waarmee onze cliënten verzekerd zijn van de juiste combinatie van technische kennis en IE-expertise.

All latest updates