Dit tijdschema kijkt terug op de gebeurtenissen die hebben geleid tot het UP en het UPC en kijkt vooruit naar de stappen die nog gezet moeten worden om het UP en het UPC van kracht te laten worden. De belangrijkste factoren voor het halen van de streefdatums zijn de benodigde ratificaties van de UPC Overeenkomst en de toetredingen tot het Protocol van voorlopige toepassing. Wanneer deze niet op tijd plaatsvinden, wordt het tijdsduur overhoop gegooid.

De toekomst voorspellen

December 2017

UPC begint

UPC begint te bestaan (het Preparatory Committee werkt nu met de aanname dat de Provisional Application Phase (PAP) einde voorjaar 2017 zal starten, vermoedelijk in mei, en dat de UPC Overeenkomst van kracht en het hof operationeel kunnen worden in december 2017)

September 2017

Opt-outs

Verwachte sunrise-periode voor opt-outs.

2016

November 2016

VK heeft groen licht gegeven voor ratificatie van de UPC Overeenkomst

Na de plotselinge aankondiging dat het VK van plan is de UPC Overeenkomst te ratificeren, staat het octrooilandschap van Europa opnieuw op het punt de grootste verandering in een generatie te ondergaan.

September 2016

Nederland ratificeert

Ondanks onzekerheid na Brexit over het eenheidsoctrooi en het eenheidsoctrooienhof, wordt Nederland de elfde lidstaat die de UPC Overeenkomst ratificeert.

Juni 2016

UK stemt voor Brexit

De beslissing van het VK uit de EU te treden maakt de toekomst van het UP en UPC onzeker.

Juni 2016

UPC Rules Of Procedure

UPC Rules Of Procedure voltooid. De tabellen op de pagina's 141 en 142 geven een overzicht van de stadia van de inbreuk- en herroepingsprocedures. De volledige Rules of Procedure vindt u hier.

Mei 2016

Werving van rechters

Werving van rechters begint

Mei 2016

Bulgarije ratificeert

Bulgarije ratificeert en legt zijn akte van bekrachtiging neer (tiende ratificatie)

Maart 2016

Parlement VK

Het parlement van het VK heeft het wetsvoorstel ('The Patents (European Patent with Unitary Effect and Unified Patent Court) Order 2016') aangenomen dat de wetgeving van de Europese Unie met betrekking tot het Europees octrooi met eenmakend effect en de internationale UPC Overeenkomst in het VK van kracht zal laten worden.

Februari 2016

Overeenstemming bereikt over geen kosten voor opt-out

Het Preparatory Committee voor het UPC bereikt overeenstemming over de 'Rules on Court fees and recoverable costs for the UPC' (Regels voor griffierechten en verhaalbare kosten voor het UPC). De grootste wijziging, en welkom nieuws voor eigenaren van bestaande Europese octrooien en aanvragen, is dat er geen kosten hoeven te worden betaald voor de keuze voor opt-out uit de jurisdictie van het UPC. Velen hebben ervoor gelobbyd dat dit altijd al zo had moeten zijn en zullen dit nieuws verwelkomen; de uiteindelijke overeengekomen versie van de UPC kosten vindt u hier.

2015

Oktober 2015

Protocol

Een protocol bij de UPC Overeenkomst wordt ondertekend door vertegenwoordigers van lidstaten. Met dit protocol is het mogelijk enkele delen van de UPC Overeenkomst eerder toe te passen.

September 2015

Italië heeft zich aangesloten

Italië heeft zich aangesloten bij het UP en is het zesentwintigste lid geworden van het uitgebreide samenwerkingsverband voor eenheidsoctrooibescherming.

Juni 2015

ECJ

De EU-landen zijn tot overeenstemming gekomen over de verlengingskosten voor het UP. De verlengingskosten zullen gelijk zijn aan de som van de verlengingskosten in vier landen (Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Nederland). Volgens de Europese Commissie betekent dit dat een uitvinder die zijn of haar innovatie beschermt met een eenheidsoctrooi in tien jaar tijd minder dan € 5000 aan verlengingskosten betaalt voor een gebied dat 26 EU-landen bestrijkt, in plaats van het huidige bedrag van ongeveer € 30.000, waarvan is gebleken dat het bedrijven ontmoedigt om in Europa octrooien aan te vragen.

Mei 2015

ECJ

Het Europese Hof van Justitie (ECJ, European Court of Justice) velt twee vonnissen, die beide de Spaanse beroepen verwerpen waarin wordt geprobeerd de Verordeningen die onderdeel vormen van het eenheidsoctrooi nietig te verklaren; hierdoor kan de UPC Overeenkomst doorgaan.

2014

April 2014

Franse neerlegging

Frankrijk legt zijn akte van bekrachtiging van het UPC neer. Belangrijk, omdat Frankrijk (samen met Duitsland en het VK) een van de landen is die moeten ratificeren om de Overeenkomst van kracht te laten worden.

2012

December 2012

Ondertekening van de overeenkomst

Na de adoptie van de twee Verordeningen in de landen die meedoen (behalve Polen maar met Italië erbij gekomen) is men overgegaan tot het ondertekenen van de UPC Overeenkomst. Het ratificatieproces van de Overeenkomst blijft doorgaan. Het pakket zal van kracht worden zodra dertien landen de UPC Overeenkomst hebben geratificeerd. Ratificatie van eenheidsoctrooi door EU-land

Februari 2012

Octrooipakket

In februari 2012 komen EU-landen en het Europese parlement tot overeenstemming over het 'octrooipakket', een wetgevingsinitiatief dat bestaat uit twee Verordeningen en een internationale overeenkomst, die samen de grondslag vormen voor het scheppen van een eenheidsoctrooibescherming in de EU.

Het pakket bestaat uit:

  • een Verordening die een Europees octrooi met eenmakend effect schept (het 'eenheidsoctrooi')
  • een Verordening die de regels voor talen die van toepassing zijn op het eenheidsoctrooi vastlegt

een overeenkomst tussen EU-landen voor het vestigen van één enkele, gespecialiseerde jurisdictie voor octrooien, het 'eenheidsoctrooienhof' ('Unified Patent Court'