UPC Rules Of Procedure voltooid

November 2015

 

De lidstaten die de UPC Overeenkomst hebben ondertekend zijn een definitieve versie van de Rules of Procedure overeengekomen en hebben deze versie aangenomen, die in de toekomst nog kan worden geamendeerd op het punt van de Griffierechten.

 

De tabellen op de pagina's 141 en 142 geven een overzicht van de stadia van de inbreuk- en herroepingsprocedures.

De volledige Rules of Procedure kunt u hier vinden.

Nu de locatie van de Londense vestiging van het UPC al is veiliggesteld (zie hier), is voltooiing van de Rules of Procedure een cruciaal element om het voorgestelde eenheidsoctrooienhof werkelijkheid te laten worden.