UPC - Preparatory Committee stelt griffierechten voor

Mei 2015

Meer dan 2 jaar nadat de UPC Overeenkomst werd ondertekend, heeft het Preparatory Committee een voorstel gedaan voor de Griffierechten en een openbare raadpleging gelanceerd over de vergoedingenstructuur voor het hof. 

Het raadplegingsdocument bestaat uit twee opties voor het reviseren van de Rules of Procedure, met inbegrip van een vergoedingentabel, een schaal van plafonds voor verhaalbare kosten en een toelichting.

Het Committee zei dat "De vergoedingenstructuur voor het eenheidsoctrooienhof zal bestaan uit vaste kosten en, voor bepaalde procedures, aanvullende op waarde gebaseerde kosten.  De voorgestelde kostenniveaus zijn de laagste waarmee uiteindelijk levensvatbaarheid van het hof mogelijk zal zijn." Twee alternatieven zijn voorgesteld.

Gezien het feit dat het eenheidsoctrooi en het UPC door het Europese Parlement zijn geprezen omdat ze "kosten besparen voor kleine bedrijven en het stelsel op maat is gesneden voor hun behoeften ..." komt het als een verrassing dat beide voorgestelde alternatieven minimale vaste kosten van € 11.000 voorstellen voor het starten van een inbreukproces bij het UPC.  Verder moet er voor vorderingen met een waarde hoger dan € 500.000 een op waarde gebaseerde vergoeding worden betaald (die toeneemt met de waarde van het proces).  Voor tegenvorderingen voor herroeping gelden dezelfde vaste kosten en voor herroepingen zijn de kosten nog hoger, namelijk € 20.000.  Ook worden plafonds voor verhaalbare kosten voorgesteld, die beginnen bij € 50.000 voor een proces ter waarde van € 250.000.

Er zijn mogelijkheden om kostenverlaging aan te vragen; in het ene alternatief zijn er kostenvergoedingen beschikbaar wanneer de procedure wordt geschikt of teruggetrokken en in het andere alternatief kunnen MKB, micro-entiteiten en dergelijke ontheffing aanvragen (die alleen geldt voor de op waarde gebaseerd kosten).

Meer welkom nieuws zal het voorstel zijn dat de kosten voor opt-out uit de jurisdictie van het UPC van een Europees octrooi worden bepaald op € 80, te betalen voor ieder octrooi en niet voor iedere aanduiding.

Commentaar (via e-mail aan secretariat@unified-patent-court.org vóór 31 juli 24 u) op alle aspecten van het voorstel is welkom en zal door het Preparatory Committee en de betreffende werkgroepen daarvan in overweging worden genomen voordat een overeengekomen vergoedingenstructuur wordt gepubliceerd.