UPC case management - bulk opt-out

Maart 2016

UPC case management testsoftware bevat een 'verzoek tot bulk opt-out'.  

Tijdens het verkennen van de software hebben we gezien dat er een mandfunctie is voor opt-out van meerdere octrooien, maar die moeten nog wel een voor een worden toegevoegd.

De informatie over de nieuwste release meldt dat versie 2 van de API's verzoeken tot bulk opt-out zal ondersteunen en beschikbaar zal zijn in april; blijf ons dus volgen. 

Met de functie voor bulk opt-out en de bevestiging dat er geen officiële kosten zullen zijn voor de opt-out, kan het lijken dat het uitvoeren van opt-outs uit het UPC gemakkelijker wordt, maar de inspanningen voor de administratie en het beheer van de uitvoer van opt-outs moeten niet worden onderschat.