UPC - 10 geratificeerd; nog 3 te gaan ...

Juni 2016

Nieuws van de Europese Raad - Bulgarije is de 10e lidstaat geworden die de akte van bekrachtiging van de UPC Overeenkomst heeft neergelegd.

 

Om van kracht te worden, moeten 13 EU-landen de UPC overeenkomst ratificeren, waaronder Frankrijk, Duitsland en het VK. 

 

Ook is gerapporteerd dat het vereiste parlementaire proces voor een Duits wetsontwerp over het UPC van start is gegaan; vertaald uit het Duits:

Agendapunt 22

a) Eerste lezing van de federale regering introduceerde een wetsontwerp voor de Overeenkomst van 19 februari 2013, een eenheidsoctrooienhof

Drucksache 18 / ... b) Eerste lezing van de federale regering introduceerde een wetsontwerp voor het aanpassen van bepalingen van de octrooiwetgeving op basis van de hervorming van het Europees octrooi Drucksache 18 / ... (TOP 22, 0.30 u)