Verlengingskosten eenheidsoctrooi - voorgestelde cijfers onthuld

Maart 2015

Vanaf het moment dat het vooruitzicht van een eenheidsoctrooi voor Europa realiteit werd, heeft het onderwerp kosten tot felle discussies geleid.  Zal het eenheidsoctrooi mij geld besparen?  Maar met zoveel onbekendheden is deze vraag een soort puzzel geworden.

Volgens diverse bronnen zouden we nu het eerste stukje van de puzzel in handen hebben, omdat het EPO een voorstel heeft gedaan over het niveau van de verlengingskosten.  In een document met de titel 'Proposals for the level of renewal fees for European patents with unitary effect', (waarvan we nog steeds geen exemplaar hebben) dat is ingediend door de Voorzitter van het EPO bij het Select Committee of the Administrative Council teneinde hun mening te geven, heeft het EPO het volgende voorstel gedaan:

Er wordt beweerd dat om te voldoen aan de vereisten zoals uiteengezet in Artikel 12 van de Verordening inzake het eenheidsoctrooi, het EPO de volgende structuur voor het bepalen van de verlengingskosten voor eenheidsoctrooien heeft voorgesteld: 

  • jaren 3 t/m 5: het niveau van de interne verlengingskosten bij het EPO (IRF, Internal Renewal Fees) [dit zijn de vergoedingen die op dit moment aan het EPO betaald moeten worden voor in behandeling zijnde octrooiaanvragen]
  • jaren 6 t/m 9: een transitioneel niveau tussen het IRF-niveau en het niveau van jaar 10
  • vanaf jaar 10 een niveau dat equivalent is aan de totale som van de nationale verlengingskosten die moeten worden betaald in de landen waarin de meeste Europese octrooien worden gevalideerd (het Topniveau)

Verder worden op basis hiervan twee specifieke voorstellen gedaan: één waarbij het niveau vanaf jaar 10 is gebaseerd op de huidige niveaus van de verlengingskosten voor VIER Europese landen (TOP 4 niveau) en één waarbij het niveau vanaf jaar 10 is gebaseerd op de huidige niveaus van de verlengingskosten voor VIJF Europese landen (TOP 5 niveau) maar waarbij er korting is voor bepaalde categorieën octrooihouders, namelijk MKB, natuurlijke personen, non-profit organisaties, universiteiten en publieke onderzoeksorganisaties.

Op basis van deze voorstellen zouden de kosten voor het verkrijgen van een eenheidsoctrooi hoger zijn dan voor de huidige indieningsstrategieën, waarbij octrooihouders gewoonlijk in drie of minder landen valideren.  En omdat het natuurlijk niet mogelijk zal zijn een selectie van Europese octrooilanden te maken die gedurende de levensduur van het octrooi worden gehandhaafd, is er geen mogelijkheid om tegen het einde van de levensduur van het octrooi de kosten omlaag te schalen.

We hebben nog meer stukjes van de puzzel nodig oen volledig beeld te krijgen van de beloofde kostenbesparingen op lange termijn van het eenheidsoctrooi ...

 

Wanneer u hierover meer advies wilt, kunt u contact opnemen met Martyn Fish of met uw vaste vertegenwoordiger bij HGF, of kunt u op de pagina Contact van onze website kijken voor de contactgegevens van uw dichtstbijzijnde HGF kantoor.