Eenheidsoctrooienhof - nieuw expertpanel en geüpdate routekaart

September 2014

De website van het eenheidsoctrooienhof heeft deze week het nieuws van een nieuw expertpanel en de laatste geüpdate routekaart van het Preparatory Committee gepubliceerd.

Het nieuwe expertpanel is op informele basis samengesteld en zal de Voorzitter en zijn werkgroepcoördinatoren adviseren; in deze rol nemen de leden van het expertpanel op persoonlijke titel deel.  Het panel heeft 14 leden: advocaten, rechters, octrooigemachtigden en vertegenwoordigers van bedrijven.  Er zijn 5 leden uit het VK: een deskundig advocaat, drie deskundige rechters en een vertegenwoordiger van een bedrijf.   De Voorzitter van het UPC heeft de kleine groep van experts uitgenodigd advies te geven over de diverse, verschillende werkstromen.

De update van de routekaart vat het werk tot nu toe van het Preparatory Committee samen en werd geüpdatet met de amendementen op enkele van de belangrijkste mijlpalen.  In de toekomst wordt gehoopt dat het Preparatory Committee mei 2014 overeenstemming zal hebben bereikt over de UPC Rules of Procedure; de aanschaf van het IT-systeem zou moeten plaatsvinden in de herfst van 2014 en de systeemontwikkeling en het testen zouden eind 2015 moeten zijn voltooid.  

Een discussie over de Griffierechten wordt vóór einde 2014 verwacht. Daarna zal de planning beginnen voor het lanceren van een raadpleging over de kosten in het voorjaar van 2015.