VK - het UPC ratificeren, kunnen we dat, moeten we dat?

September 2016

Er zijn twee interessante documenten over Brexit gepubliceerd: de mening van het UK Chartered Institute of Patent Attorneys (CIPA) over het UPC in het licht van Brexit, die wordt ondersteund door het tweede document, een 'Opinion from Legal Counsel'.

 

Op het eerste gezicht schilderen deze beide documenten een positief beeld: het VK 'zou' kunnen doorgaan met deelname aan het eenheidsoctrooi door een nieuwe internationale overeenkomst met de deelnemende EU-lidstaten af te sluiten.   Het VK zou zelfs gastland kunnen zijn voor het deel Levenswetenschappen/Chemie van het UPC, maar er zouden wijzigingen moeten worden aangebracht in de UPC Overeenkomst.  De complexiteit van de benodigde aanvullende overeenkomsten en amendementen mag echter niet worden onderschat.

Het standpunt dat het VK 'zou' kunnen deelnemen aan het eenheidsoctrooienhof en onderdeel kan blijven van het UP-systeem nadat het VK uit de Europese Unie is getreden kan dan juridisch correct zijn in de ogen van de Raad, de benodigde veranderingen om dat realiteit te laten worden betreffen waarschijnlijk ook de andere EU-lidstaten die deelnemen aan de UP en UPC Overeenkomsten.  

Nu ratificeren en later uit de EU treden maakt de complexiteit van deze problemen waarschijnlijk nog veel groter, maar is niet uitgesloten.  WIPR rapporteerde dat Margot Fröhlinger, Principal Director of Patent Law and Multilateral Affairs bij het EPO verklaarde dat het EPO "wil dat het VK betrokken is" maar … als het VK niet ratificeert of eerst wacht hoe Brexit uitvalt, zullen de leden van het UPC "een manier moeten vinden om door te gaan zonder het VK."

HGF gaat door met de situatie rondom BREXIT en het UPC nauwlettend in de gaten houden; we denken dat de UP en UPC systemen sterker en van meer voordeel voor bedrijven zouden zijn mét betrokkenheid van het VK, maar we vermoeden dat de politieke obstakels en soevereiniteitskwesties die moeten worden overwonnen en de overeenkomsten die misschien moeten worden afgesloten net zoveel jaren zouden kunnen duren als de UP & UPC Overeenkomsten zelf nodig waren.

Deze update is geschreven door Martyn Fish, partner.

Wanneer u hierover of over andere kwesties meer advies wilt, kunt u contact opnemen met Martyn of met uw vaste vertegenwoordiger bij HGF, of kunt u op de pagina Contact van onze website kijken voor de contactgegevens van uw dichtstbijzijnde HGF kantoor.