Parlement VK neem wetsvoorstellen UP & UPC aan

Maart 2016

Het parlement van het VK heeft het wetsvoorstel ('The Patents (European Patent with Unitary Effect and Unified Patent Court) Order 2016') aangenomen dat de wetgeving van de Europese Unie met betrekking tot het Europees octrooi met eenmakend effect en de internationale UPC Overeenkomst in het VK van kracht zal laten worden. 

De beschikking werd na een korte discussie goedgekeurd op 1 maart.   De ministers die debat voerden over de beschikking noemden de voordelen en het effect van het eenheidsoctrooi in het VK, maar zeiden tegelijkertijd ook dat het referendum in het VK over Europa een impact kan hebben indien het VK uit de EU treedt:

"... De leden zullen de significantie begrijpen wanneer ik het heb over hoe belangrijk dit is voor Europa: het creëren van één enkel octrooisysteem dat innovatieve bedrijven ondersteunt en het gemakkelijker voor hen maakt octrooibescherming te verkrijgen en af te dwingen. Gezien de richting die het debat over Europa neemt, is het duidelijk dat de beschikking misschien maar drie maanden duurt ..."

Niettemin werd de beschikking goedgekeurd.  De beschikking wordt van kracht op de datum van het van kracht worden van de UPC Overeenkomst (artikel 1(2)).