UPC moet operationeel zijn in december 2017

Januari 2017

De UKIPO UPC Taskforce en het UPC Preparatory Committee hebben vandaag bevestigd dat de Provisional Application Phase (PAP) voor het UPC aan het einde van het voorjaar van 2017 (mei 2017) zal beginnen.

Dit betekent dat wordt verwacht dat het UPC in december 2017 operationeel zal zijn.

Het begin van de sunrise-periode voor de mogelijkheid tot opt-out voor Europese octrooien is nu gepland in begin september 2017, waardoor octrooihouders die voor opt-out van hun octrooien willen kiezen minimaal drie maanden hebben om dat te doen voordat het hof operationeel wordt.

Tijdens de PAP kan ook de werving van gerechtelijke medewerkers plaatsvinden.

In de aankondiging werd verder gemeld:

"Bovenstaand tijdschema is voorwaardelijk en wordt gegeven met het duidelijke voorbehoud dat er een aantal factoren zijn die dicteren of dit haalbaar is.  De belangrijkste factoren voor het halen van de streefdatums zijn de benodigde ratificaties van de UPC Overeenkomst en de toetredingen tot het Protocol van voorlopige toepassing. Wanneer deze niet op tijd plaatsvinden, wordt het tijdsduur overhoop gegooid.

Er zal begin maart 2017 een slotvergadering van het Preparatory Committee plaatsvinden en te zijner tijd zullen updates en meer specifieke details van het werkprogramma van het Committee op deze website worden gepubliceerd. Met degenen die hebben gesolliciteerd op gerechtelijke functies zal afzonderlijk contact worden opgenomen."