Zweden legt akte van bekrachtiging voor UPC Overeenkomst neer

Juni 2014

Zweden is de derde lidstaat geworden die officieel de voorgestelde UPC Overeenkomst heeft geratificeerd, na Frankrijk en Oostenrijk.

Zweden plant ook de vestiging van een Noordse-Baltische Regional Division van het UPC, samen met Estland, Letland en Litouwen. 

De Noordse-Baltische Division zal haar zetel in Stockholm hebben, maar maakt een flexibele configuratie mogelijk wat betreft mondelinge zittingen.  Wanneer dat gerechtvaardigd is en de nationaliteiten van de partijen in overweging nemende, worden mondelinge zittingen ook in andere delen van de regio gehouden.  De Division zal uitsluitend Engels als taal voor procedures gebruiken.

De officiële tabel met ratificaties vindt u hier.