SPC's en eenheidsoctrooien

December 2015

Op dit moment kunnen op basis van toegekende Europese octrooien SPC's (aanvullende beschermingscertificaten) worden verkregen.  Maar het is de vraag of het mogelijk zal zijn uniforme SPC's te verkrijgen op basis van toegekende Europese eenheidsoctrooien.  

Er is geen wetgeving over de mogelijkheid van een 'eenheids' SPC.  Ofschoon een EU-brede vergunning voor het in de handel brengen mogelijk is, is er geen gecentraliseerd systeem dat een 'eenheids' SPC mogelijk maakt.  En hoewel op basis van het toegekende eenheidsoctrooi individuele nationale SPC's zouden kunnen worden aangevraagd, zijn bedrijven nog steeds op zoek naar zekerheid over hoe dit in de praktijk zou werken.

 Het ECPA, EFPIA en IFAH hebben een gezamenlijk voorstel van de sector gedaan aan de Europese Commissie voor een eenheids-SPC, waarin "het belang en de waarde van SPC's" wordt benadrukt en waarin wordt getoond dat zij "het concept van eenheids-SPC's die worden toegekend op basis van Europese octrooien met eenmakend effect" ondersteunen.  Het voorstel is om eenheids-SPC's op basis van Europese eenheidsoctrooien toe te laten kennen door een virtuele instantie die is samengesteld uit SPC-experts van verschillende nationale octrooibureaus.

Gezien de snelheid waarmee vooruitgang wordt geboekt in andere gebieden van wetgeving en infrastructuur rondom het eenheidsoctrooi en het eenheidsoctrooienhof, moet de situatie met betrekking tot SPC's zo snel mogelijk worden aangepakt.