Geen officiële kosten voor opt-out uit UPC - bevestigd

Februari 2016

Het Preparatory Committee voor het UPC heeft overeenstemming over bereikt over de 'Rules on Court fees and recoverable costs for the UPC' (Regels voor griffierechten en verhaalbare kosten voor het UPC).  De grootste wijziging, en welkom nieuws voor eigenaren van bestaande Europese octrooien en aanvragen, is dat er geen kosten hoeven te worden betaald voor de keuze voor opt-out uit de jurisdictie van het UPC.  Velen hebben ervoor gelobbyd dat dit altijd al zo had moeten zijn en zullen dit nieuws verwelkomen. 

Het Preparatory Committee had beloofd dat de kosten voor zowel opt-outs als terugtrekking van opt-outs alleen administratiekosten zouden dekken en dat het UPC niet zou profiteren van deze kosten.  Men heeft beseft dat de administratieve last van opt-out vrijwel volledig op de aanvrager rust en dat aan opt-out verbonden kosten voor het hof uitsluitend verband houden met het verwerken van de betaalde kosten, reden waarom in de definitieve overeengekomen versie van de UPC kosten hier deze kosten zijn verwijderd.

Ook de griffierechten zijn nu bepaald, plus een maximumplafond met een bovengrens van € 2 miljoen aan verhaalbare kosten voor procedures ter waarde van meer dan € 50 miljoen.  De voorzieningen voor kostenverlaging zijn bepaald op volledige of gedeeltelijke vergoeding van alle vaste en op waarde gebaseerde kosten.  Vreemd genoeg blijft de 'test' voor wie een vergoeding kan aanvragen hetzelfde, reden waarom is geopperd dat niet-praktiserende entiteiten hier misbruik van zouden kunnen maken.

Deze update is geschreven door Martyn Fish, partner op ons kantoor in Leeds, VK.

Wanneer u hierover of over andere kwesties meer advies wilt, kunt u contact opnemen met Martyn of met uw vaste vertegenwoordiger bij HGF, of kunt u op de pagina Contact van onze website kijken voor de contactgegevens van uw dichtstbijzijnde HGF kantoor.