Nederland - 11e staat die UPC Overeenkomst ratificeert

September 2016

Ondanks de onzekerheid na Brexit over het eenheidsoctrooi en het eenheidsoctrooienhof, is Nederland de elfde lidstaat geworden die de UPC Overeenkomst ratificeert

Er is na Brexit gespeculeerd dat de deelnemende EU-lidstaten het Londense gedeelte van de Central Division van het UPC naar een land binnen de EU zullen verplaatsen. Gezien het feit dat de mogelijke kanshebbers voor de nieuwe gerechtshoflocatie Milaan en Den Haag zijn, heeft Nederland zich goed gepositioneerd nu het de UPC Overeenkomst heeft geratificeerd.

Er is echter nog steeds het gevaar dat de UPC Overeenkomst niet werkelijk van kracht wordt, omdat dit pas plaatsvindt op het moment dat de overeenkomst is geratificeerd door 13 deelnemende landen, waaronder zich de drie EU-lidstaten moeten bevinden die in 2012 (het jaar voordat de Overeenkomst werd ondertekend - artikel 89) de meeste octrooien hadden die van kracht werden: Frankrijk, Duitsland en het VK.

Hoewel het UKIPO heeft verklaard dat het "VK op dit moment een contractlidstaat van het eenheidsoctrooienhof blijft" en in die hoedanigheid door zal gaan met het bezoeken van en deelnemen aan de UPC vergaderingen, zijn er op basis van de huidige stand van zaken betreffende de Brexit van het VK uit de EU geen indicaties dat het VK de UPC Overeenkomst zal ratificeren.