Britse 'Intellectual Property Act 2014' - zijn we werkelijk een stap dichterbij een eenheidsoctrooienhof gekomen?

Mei 2014

De eerste lezing van de Intellectual Property Bill vond plaats op 9 mei 2013; vervolgens werd het wetsontwerp tussen mei 2013 en april 2014 in overweging genomen door het parlement van het VK. Op 14 mei 2014 kreeg het Koninklijke Goedkeuring en werd wet, onder de naam Intellectual Property Act 2014.

 

Een belangrijk onderdeel van de Intellectual Property Act is de schepping van nieuwe bevoegdheden voor het VK om de UPC Overeenkomst te implementeren, maar de tijdschema's hiervoor zijn nog steeds onduidelijk.  Hoewel een verklaring van BIS dat de benodigde maatregelen eind 2015 worden verwacht, heeft het VK ook dan nog steeds de mogelijkheid de feitelijke neerlegging van de akte van bekrachtiging van het VK niet uit te voeren wanneer het daarvoor kiest.  Neerlegging is de definitieve formele vereiste voor ratificatie.  België en Malta hebben bijvoorbeeld beide de UPC Overeenkomst goedgekeurd, maar hun akten van bekrachtiging nog niet neergelegd.  Gezien het gebrek aan informatie over de kosten voor het eenheidsoctrooi en het eenheidsoctrooienhof, lijkt het onwaarschijnlijk dat het VK formeel ratificeert zolang over de kosten geen definitief besluit is genomen.

 

De Intellectual Property Act biedt ook nieuwe beschermingen voor ontwerpers en meer duidelijkheid voor bedrijven wanneer ze hun modellen beschermen. De wet introduceert ook een aantal online dienstverleningen waarmee bedrijven hun intellectuele eigendommen beter kunnen beheren.  De voorgestelde bepalingen omtrent strafrechtelijke sancties voor het kopiëren van in het VK geregistreerde modellen bleken de meest controversiële aspecten te zijn tijdens de overweging van de IP Bill door het Britse parlement.  De sancties zijn nu beperkt tot het moedwillig kopiëren van een geregistreerd model; het doelbewust kopiëren en commercieel exploiteren van het geregistreerde model van iemand anders kan resulteren in een boete en een gevangenisstraf van maximaal 10 jaar.

 

 

De 'IP Act' bevat maatregelen waarvan het UKIPO hoopt dat ze:

 

  • het gemakkelijker maken voor bedrijven om te begrijpen wat er beschermd is onder het modellenrecht, om innovatie te stimuleren en investeringen in de modellensector veiliger en duidelijker te maken
  • eigenaarschap van modellen duidelijker maken om handel in modellen en immateriële activa aan te moedigen en de kosten voor bedrijven te verlagen
  • modelbescherming versterken door de introductie van strafrechtelijke sancties voor het kopiëren van in het VK geregistreerde modellen, wat ontwerpers helpt hun rechten af te dwingen
  • een dienst voor conclusies over modelrechten introduceren met het doel meer IE geschillen mogelijk te maken die worden geschikt zonder kostbare en tijdrovende procesvoering
  • een bevoegdheid bieden om het eenheidsoctrooienhof dat is gebaseerd in Londen te implementeren; dit zal bijdragen aan het introduceren van één enkel octrooisysteem in bijna alle EU-landen, waarmee het voor Britse bedrijven mogelijk wordt met één enkel octrooi hun uitvindingen in vele landen te beschermen; alle geschillen over octrooien op het gebied van farmaceutica en levenswetenschappen zullen plaatsvinden in het VK-deel van het dat hof
  • het voor het VK mogelijk maken informatie over ongepubliceerde octrooiaanvragen te delen om andere octrooibureaus te helpen achterstanden in bestaande aanvragen weg te werken en de termijnen voor goedkeuring te versnellen