Groen licht van advocaat-generaal Bot voor eenheidsoctrooi in Europa

November 2014

De conclusie van advocaat-generaal Bot inzake de door Spanje aangespannen procedures (zaken C-146/13 en C-147/13 bij het Europees Hof van Justitie) om de verordeningen inzake het scheppen van een Europese eenheidsoctrooi nietig verklaard zouden moeten worden, is vandaag bekendgemaakt.  De conclusie van advocaat-generaal Bot is dat het CJEU de Spaanse betwistingen zou moeten verwerpen. 

Spain bepleitte dat de voorgestelde taalregels discriminerend zouden zijn voor personen van wie de moedertaal niet Duits, Frans of Engels was.  Verder bepleitte het dat aspecten van de EU-wetgeving waren geschonden bij de opstelling van de verordeningen inzake het eenheidsoctrooi en het eenheidsoctrooienhof.

In het persbericht van vandaag wordt verklaard dat eenheidsbescherming "echt voordeel biedt" ten opzichte van het huidige Europees Octrooiverdrag, waarin de rechtswerking van Europese octrooien wordt bepaald door nationale wetgevingen.  Verder wordt met de taalregels die onder het stelsel zijn gekozen, hoewel deze het gebruik van bepaalde Europese talen inperken "gestreefd naar het legitieme doel van lagere kosten voor vertalingen."  Door het aantal talen voor het Europese eenheidsoctrooi te beperken worden kosten verlaagd en wordt bovendien rekening gehouden met de linguïstische realiteiten van de octrooisector (dat Duits, Frans en Engels de meest gebruikte oorspronkelijke talen van octrooiaanvragen in de EU zijn en tevens de talen waarin de meeste wetenschappelijke artikelen worden gepubliceerd). 

In beide door Spanje aangespannen zaken stelde advocaat-generaal Bot voor dat het CJEU de Spaanse procedures zou verwerpen.

De conclusie van de advocaat-generaal is niet bindend voor het CJEU en de vonnissen zullen in een later stadium worden uitgesproken.  Het is echter ongebruikelijk dat het hof de conclusie van de advocaat-generaal niet opvolgt.  De conclusie betekent groen licht voor de eenheidsoctrooibescherming in Europa.