ECJ maakt de weg vrij voor eenheidsoctrooi

Mei 2015

Gister heeft het Europese Hof van Justitie (EJC) twee vonnissen uitgesproken die beide de Spaanse beroepen verwerpen waarin wordt geprobeerd de Verordeningen die onderdeel vormen van het eenheidsoctrooi nietig te verklaren.

Gister heeft het Europese Hof van Justitie (EJC) twee vonnissen uitgesproken die beide de Spaanse beroepen verwerpen waarin wordt geprobeerd de Verordeningen die onderdeel vormen van het eenheidsoctrooi nietig te verklaren: de Verordening over de schepping van een eenheidsoctrooibescherming (zaak C-146/13) en de Verordening die de toepasselijke regels voor talen vastlegt (zaak C-147/13).  Europese lidstaten, de Europese instellingen en individuen mogen, onder bepaalde voorwaarden, een procedure voor nietigverklaring aanspannen bij het ECJ. Wanneer de procedure succesvol is, betekent dat dat de Verordening niet langer bestaat.

Door de procedures te verwerpen heeft het ECJ alle onzekerheid verwijderd over de wettigheid van de wetgeving rondom het eenheidsoctrooi en het toekomstige eenheidsoctrooienhof (UPC).  Na de vonnissen heeft het European Patent Office de beslissing verwelkomd en de hoop uitgesproken dat de vonnissen een nieuwe impuls zullen geven aan het proces van ratificatie en implementatie van de UPC

Overeenkomst en dat het eenheidsoctrooipakket in de loop van 2016 operationeel kan zijn.