'En toen waren er al vier …' Op naar een eenheidsoctrooi voor Europa

Mei 2014

België is het nieuwste land dat stappen zal ondernemen om de UPC Overeenkomst te ratificeren.  Om van kracht te worden, moeten 13 EU-landen de UPC overeenkomst ratificeren, waaronder Frankrijk, Duitsland en het VK.  In augustus 2013 legde Oostenrijk als eerste land zijn akte van bekrachtiging neer. Frankrijk legt zijn akte van bekrachtiging van het UPC neer in april 2014; belangrijk, omdat Frankrijk (samen met Duitsland en het VK) een van de landen is die moeten ratificeren om de Overeenkomst van kracht te laten worden, vier maanden na de definitieve neerlegging van de desbetreffende akten van bekrachtiging.  Het Belgische parlement heeft nu een wet goedgekeurd die ratificatie van de overeenkomst mogelijk maakt; de officiële ratificatie wordt vóór eind mei 2014 verwacht.  Naar verluidt heeft Malta ook al geratificeerd, maar dit is nog niet officieel.  Het tijdschema voor ratificatie is zodanig dat het VK niet vóór 2015 zal ratificeren. De regering van het VK heeft eveneens een evaluatie beloofd van de economische impact van het eenheidsoctrooisysteem voordat het land ratificeert. De eerste eenheidsoctrooien worden op z'n vroegst eind 2015 verwacht, maar waarschijnlijker nog in 2016.  De officiële voortgang van de ratificaties kunt u hier volgen.