UPC Central Division meer gedetailleerd

Februari 2016

Er is gerapporteerd dat Duitsland de eerste stappen heeft genomen die vereist zijn voor het ratificeren van de UPC Overeenkomst.

wordt. Het VK heeft de benodigde stappen al gezet om de overeenkomst te ratificeren en Frankrijk ratificeerde al in 2014. 

De lancering van het eenheidsoctrooienhof (UPC) in 2017 lijkt steeds waarschijnlijker, en daarom bespreken we hier meer gedetailleerd hoe de toewijzing van zaken aan de drie vestigingen van de Central Division van het UPC er in de praktijk uit zou kunnen zien.  Omdat er nog geen lopende zaken zijn in het UPC, hebben we de statistieken over Europese octrooiaanvragen en -opposities gebruikt om een benadering te geven van hoe zaken zouden kunnen worden verdeeld.

Lees hier ons artikel.  Dit artikel is voor het eerst gepubliceerd in de editie van februari 2016 van het CIPA Journal, de 'UPC Special'.