9e UPC ratificatie - kan het VK de volgende zijn?

Februari 2016

In januari was Finland de 9e lidstaat die de UPC Overeenkomst ratificeerde, die met 13 ondertekeningen (waaronder het VK, Frankrijk en Duitsland) uiteindelijk het eenheidsoctrooi in het leven zal roepen.

Maar zou het VK de volgende op de lijst van ratificaties kunnen zijn?  De recente publicatie van het antwoord van de regering van het VK op de 'Technical Review and Call for Evidence on Secondary Legislation Implementing the Agreement on a Unified Patent Court and EU Regulations Establishing the Unitary Patent' en het concept wettelijk instrument dat de Patent Act 1977 zal amenderen en dat het eenheidsoctrooi en het eenheidsoctrooienhof van kracht zal laten worden, laten zien dat er in het VK vooruitgang wordt geboekt.

Rapportages wijzen erop dat als het wettelijk instrument eenmaal door beide kamers van het parlement is goedgekeurd (wat meestal een routinezaak is), het VK in de positie zal zijn de UPC Overeenkomst te ratificeren.

De verwachte startdatum voor het UPC in 2017 lijkt steeds waarschijnlijker ...