Vijfde lidstaat die de UPC Overeenkomst ratificeert - Denemarken

Juni 2014

Nieuws van de Europese Raad laat zien dat Denemarken de vijfde lidstaat is die zijn akte van bekrachtiging van de UPC Overeenkomst neerlegt.

Vrij snel na België en Zweden heeft Denemarken nu officieel de UPC Overeenkomst geratificeerd.  

De eerste ratificatie (door Oostenrijk) vond bijna een jaar geleden plaats en er zou, zelfs bij 5 ratificaties in het eerste jaar, nog eens 2 jaar gewacht moeten worden voordat de vereiste 13 landen de overeenkomst hebben geratificeerd en deze van kracht wordt.  Dit tempo van voortgang en het tijdschema lijken aan te sluiten op het laatste nieuws van het Preparatory Committee, dat heeft opgemerkt dat de oorspronkelijke streefdatum en de routekaart voor eenheidsoctrooien eind 2015 "... nog steeds ambitieus" is.