2016 voor de eerste eenheidsoctrooien?

Mei 2015

Er zijn de afgelopen weken een aantal opmerkelijke nieuwsitems geweest, die er allemaal over gingen dat de toekomst van het voorgestelde eenheidsoctrooi en eenheidsoctrooienhof steeds dichterbij komt en dat er voor gebruikers mogelijk zelfs betere voorwaarden zullen komen.

Na de verwerping van de betwisting door Spanje van de UP/UPC wetgeving, gaf Italië een verklaring af waarin het zei prioriteit te zullen maken van de deelname aan het eenheidsoctrooi en maakte daarmee een flinke ommezwaai.  Als het eenheidsoctrooi mogelijk ook Italië dekt, zal het zonder meer aantrekkelijker zijn voor de gebruikers van het systeem.

 

Het EPO deed ook een herzien voorstel voor de verlengingskosten voor het eenheidsoctrooi, waardoor deze in een periode van 20 jaar meer dan € 2000 lager zouden uitvallen dan bij het eerste kostenvoorstel.

Ook een door België ingesteld constitutioneel beroep tegen de UPC Overeenkomst is nu teruggetrokken, zodat alle mogelijke oorzaken die de voortgang van het UPC frustreren uit de weg zijn geruimd.

Enkele commentatoren zeggen dat we al in 2016 de eerste eenheidsoctrooien zouden kunnen zien, maar zolang het VK en Duitsland en minstens 4 andere landen nog moeten ratificeren, denken wij dat dat iets te optimistisch is.  Maar 2017 zou heel goed kunnen.