Wat onze experts ervan vinden

We hebben onze experts bij HGF en HGF Law LLP gevraagd naar hun standpunten over het eenheidsoctrooi en het eenheidsoctrooienhof en met name welke impact dit zou kunnen hebben op hun sectoren en cliënten

Elektronica

David Keston, directeur octrooien & telecommunicatiespecialist, zegt: "Voor een consumentenelektronica producerende industrie die al wordt bedreigd door niet-praktiserende entiteiten is het vooruitzicht van een eenheidsoctrooi met een gevorkte procedure een onwelkome irritatie. Strategieën voor validatie van Europese octrooien op het gebied van elektronica verlagen gewoonlijk de vertaalkosten door zich te concentreren op de staten van het Verdrag van Londen. Daarom lijken de geclaimde kostenvoordelen van het UP onrealistisch."

Craig Watson, partner en leider van het energieteam, voorziet problemen in zijn sector met de dekking van het UP: "Noorwegen heeft meer oliereserves dan de rest van de EU samen. Hoewel Noorwegen geen lid van de EU is, kan één enkele klassieke Europese octrooiaanvrage in het Engels zowel Noorwegen als het VK dekken. Een UP kan alleen EU-lidstaten dekken, en niet eens allemaal."

Farmaceutica

Mike Nelson, partner en farmaceutisch specialist, geeft het commentaar: "Het potentieel van een laaggeprijsd octrooi dat het merendeel van de EU-lidstaten dekt, is zonder twijfel een aantrekkelijk voorstel voor de farmaceutische industrie. De onzekerheden in verband met het UPC, het potentieel van één enkele ongunstige herroepingsbeslissing om belangrijke productbescherming te elimineren en onzekerheden over het onderlinge samenspel van UP's en SPC bescherming zullen een afschrikkende werking hebben voor de opname van het eenheidsoctrooi. In ieder geval op korte termijn zullen de meeste farmaceutische bedrijven kiezen voor opt-out en waarschijnlijk meer en meer gebruikmaken van nationale aanvragen voor belangrijke octrooien."

Kate Taylor, partner en hoofd Levenswetenschappen, geeft het commentaar: "Dit is een sector die notoir veel aan procesvoering doet, met klassieke Europese octrooien die in vele EPC staten zijn gevalideerd. Eén enkel, centraal afdwingbaar octrooi lijkt dan aantrekkelijk.  Tijdens de overgangsperiode moeten echter de volledige specificaties van UP's worden vertaald (duur) en kunnen octrooienportfolio's niet langer actief worden beheerd door de verlengingskosten te verminderen, waardoor de oorspronkelijke voordelen van UP's teniet worden gedaan."

Universiteiten/MKB

Vanessa Stainthorpe, partner, beheert IE portfolio's voor MKB en universiteiten: "Door de verschillende wettelijke kaders en vele talen in Europa zien het MKB en universiteiten zich geconfronteerd met moeilijke beslissingen die ze moeten nemen over het beschermen van hun IE. Ook al reduceert het UP de octrooikosten, een centrale aanval en het verliezen van alle octrooidekking in één keer kan vernietigend zijn voor de licentiëring en de toekomstige waarde. Deze beide vormen het hart van de octrooistrategieën van universiteiten en MKB."

Procesvoering

Martyn Fish, partner en procesvoeringsspecialist, denkt dat er terughoudendheid zal zijn bij het zich inlaten met het nieuwe UPC: "Octrooihouders van buiten Europa verwelkomen misschien het hof, omdat het pan-Europese voorzieningen en in aanzienlijke mate 'forum-shopping' (bij vreemde, als positief bekend staande jurisdicties processen voeren) mogelijk maakt. Voor bedrijven in de EU zijn de voordelen minder duidelijk. Complexe regels voor talen, meervoudige procedures en het risico van een nog niet geteste procedures zal ertoe leiden dat vele octrooihouders zullen proberen het nieuwe hof te mijden."