Verlengingen van eenheidsoctrooi - hoeveel kost het?

Een van de mogelijke voordelen van een eenheidsoctrooi is de kans om bredere territoriale bescherming te verkrijgen tegen lagere verlengingskosten en lagere administratiekosten gedurende de levensduur van een octrooi. Voor een eenheidsoctrooi worden aan het EPO slechts eenmaal verlengingskosten betaald voor ieder jaar dat u het octrooi wilt verlengen. Na veel discussie is besloten de verlengingskosten gelijk te maken aan de som van de nationale verlengingskosten die moeten worden betaald in de vier landen waar de meeste Europese octrooien worden gevalideerd, namelijk: Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Nederland. De verwachte verlengingskosten voor de levensduur van een eenheidsoctrooi zijn vermeld in tabel 1.

Tabel 1

 

Jaar True Top 4 (€)
2 35
3 105
4 145
5 315
6 475
7 630
8 815
9 990
10 1175
11 1460
12 1775
13 2105
14 2455
15 2830
16 3240
17 3640
18 4055
19 4455
20 4855
TOTAAL 35 555

 

Of de keuze voor een eenheidsoctrooi commercieel aantrekkelijk is, zal daarom afhangen van de reikwijdte van de vereiste bescherming en de kosten van een eenheidsoctrooi en de reikwijdte en kosten van klassieke Europese octrooivalidaties. Het is onze ervaring dat de reikwijdte van Europese octrooivalidaties in de verschillende technologische vakgebieden sterk varieert en of een eenheidsoctrooi aantrekkelijk zal zijn is dus afhankelijk van de sector en specifiek voor ieder bedrijf.

In tabel 2 worden de verlengingskosten voor verschillende validatiestrategieën tijdens de levensduur van een octrooi met elkaar vergeleken.

Tabel 2

Jaar Europees octrooi Groot portfolio (€) (13; DE, UK, FR, AT, NL, BE, LU, IE, SE, DK, FI, GR, PT) Europees octrooi Medium portfolio (€) (5; DE, UK, FR, NL, SE) Europees octrooi Klein portfolio (€) (3; DE, UK, FR) Eenheidsoctrooi (€)(25 lidstaten)
6 1600 660 330 475
15 7600 3360 1975 2830
20 12125 5575 3520 4855