Om een eenheidsoctrooi verzoeken - hoeveel kost dat?

Om een eenheidsoctrooi te verkrijgen, moet een octrooihouder een verzoek om eenheidsoctrooibescherming indienen bij het EPO, niet later dan een maand nadat de vermelding van de toekenning van het octrooi is gepubliceerd.  Dit is een kortere deadline dan die waar octrooihouders normaal aan gewend zijn voor het valideren van een Europees octrooi in EPC-landen.

Het verzoek moet de naam van de verzoeker, het nummer van het Europees octrooi waar het eenmakend effect aan moet worden gegeven en de gegevens van de vertegenwoordiger bevatten, met (gedurende een overgangsperiode) een volledige Engelse vertaling indien het octrooi werd toegekend in het Frans of Duits, of een volledige vertaling in een taal van de EU indien het octrooi in het Engels werd toegekend.  De vereiste om tijdens de overgangsperiode een volledige vertaling te verstrekken kan voor veel octrooihouders extra kosten betekenen.  Er wordt niet verwacht dat het EPO voor de validatie kosten in rekening zal brengen, maar dit is nog niet bevestigd.