Een 'eenheidsoctrooi' of 'Europees octrooi met eenmakend effect' (UP) zal een octrooi zijn dat uniforme bescherming biedt binnen het grondgebied van minstens 13 van de 25 deelnemende lidstaten van de Europese Unie: Oostenrijk, België, Bulgarije, Tsjechische Republiek, Cyprus, Duitsland, Denemarken, Estland, Griekenland, Finland, Frankrijk, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Zweden, VK. 

Aanvragers hoeven niet afzonderlijk een UP aan te vragen: voor alle bij het EPO aangevraagde en door het EPO beoordeelde en toegekende octrooien bestaat op verzoek van de octrooihouder de mogelijkheid van eenheidsbescherming te profiteren.

Een combinatie van een UP met een klassiek Europees octrooi (EP) in een of meer landen die het EPC hebben ondertekend (zoals Spanje, Turkije, Noorwegen) is mogelijk, maar er is geen dubbele bescherming op zowel UP als EP niveau mogelijk.

Om de UP Verordening volledige rechtswerking te geven, is er aanvullende wetgeving over de te gebruiken talen en wordt één enkele, gespecialiseerde jurisdictie voor octrooien, het 'Unified Patent Court' (eenheidsoctrooienhof), gevestigd.