Wat is een UP?

Het UP is een eenheidsoctrooi, een nieuw pan-EU octrooirecht dat maximaal 25 lidstaten dekt die de UPC Overeenkomst hebben ondertekend (op dit moment alle EU-lidstaten behalve Spanje, Kroatië en Polen).

Hoe krijg ik een UP?

De Europese octrooien worden op de gebruikelijke wijze verkregen en een octrooihouder moet een verzoek om eenheidsoctrooibescherming indienen bij het EPO niet later dan een maand nadat de vermelding van de toekenning van het octrooi is gepubliceerd.  Een combinatie van een UP met een klassiek Europees octrooi (EP) in een of meer landen die het EPC hebben ondertekend (zoals Spanje, Turkije, Noorwegen) is mogelijk.

Hoeveel kost een UP?

De verlengingskosten zijn gesteld op het equivalent van de verlengingskosten in de top vier van landen waarin Europese octrooien op dit moment worden gevalideerd. Een belangrijke besparing indien u in meer dan vier lidstaten valideert.

Wat zijn de taalvereisten voor het aanvragen van een UP?

Wanneer een octrooi wordt aangevraagd in het Duits of Frans, moeten aanvragers bij toekenning zorgen voor een volledige vertaling in het Engels.  Wanneer een octrooi wordt aangevraagd in het Engels, moeten aanvragers bij toekenning zorgen voor een volledige vertaling in de officiële taal van een willekeurige lidstaat.  Bij juridische procedures kan de verweerder vragen om volledige vertaling in de taal de verweerder.

Wat is het UPC?

Het UPC (eenheidsoctrooienhof) is een eenheidsoctrooienhof ('eengemaakt octrooigerecht'), een nieuw gerechtshof met een volledige verzameling nieuwe regels dat exclusieve jurisdictie zal hebben over UP's (eenheidsoctrooien) en (voor ten minste 7 maar misschien wel 14 jaar) niet-exclusieve jurisdictie over bestaande Europese octrooien. Dit centrale hof zal processen inzake herroepingen en DNI's (declarations of non-infringement/verklaringen van niet-inbreuk) behandelen en plaatselijke/regionale gerechtshoven zullen inbreuk behandelen, met inbegrip van voorlopige voorzieningen. (dit is afhankelijk van de regels voor het afhandelen van tegenvorderingen, schorsingen en verwijzingen tussen de gerechtshoven).

Waar zal het UPC worden gevestigd?

De Central Division is gevestigd in Parijs, met divisies in Londen (farmaceutica, chemie en medische hulpmiddelen) en München (werktuigbouw), waarbij Parijs elektronica en software behandelt. Duitsland heeft vier Local Courts aangekondigd (München, Düsseldorf, Mannheim en Hamburg) en we verwachten dat een Local Court zal worden gevestigd in het VK (in Londen, dus op dezelfde locatie als de centrale divisie) en in Nederland, Ierland, België, Italië, Frankrijk, Finland, Denemarken en Oostenrijk.  Een Regional Court is overeengekomen tussen Zweden, Litouwen, Letland en Estland (in Stockholm).  De meeste hoven hebben aangegeven dat Engels een van de mogelijke talen zal zijn en de Central Division zal de taal van het octrooi gebruiken. De Court of Appeal en de Registry zullen in Luxemburg zijn.

Hoeveel gaat procesvoering in het UPC kosten?

Het zou minder moeten kosten dan procesvoering over een octrooi in een aantal nationale gerechtshoven.  Procedures inzake inbreuk en voorlopige voorzieningen kosten € 11.000 plus op waarde gebaseerde kosten (€ 2500 - € 325.000). Procedures inzake herroepingen € 20.000.  Er zal ook op waarde gebaseerde bovengrens zijn voor de verhaalbare kosten van maximaal € 1,5 miljoen voor een procedure ter waarde van meer dan € 50 miljoen.

Wie zijn de UPC rechters?

We verwachten dat alle bestaande nationale octrooirechters zullen deelnemen, samen met technische rechters (dat kunnen octrooigemachtigden, advocaten of andere deskundigen zijn), en op dit moment worden nieuwe rechters getraind.

Kan ik het UPC vermijden?

Ja. Om het UPC te vermijden, kunnen houders van bestaande Europese octrooien zonder kosten kiezen voor 'opt-out' uit de jurisdictie van het UPC.  Processen over deze Europese octrooien zullen in de nationale gerechtshoven worden gevoerd, zoals voorheen.  De octrooihouder kan op een later tijdstip zonder kosten onherroepelijk terugkeren naar het UPC systeem.

Als alternatief kunnen octrooihouders ook kiezen voor 'nationaal' en het EPO geheel links laten liggen, waardoor ze automatisch het UPC vermijden. Er komt een 'sunrise'-reglement (werking met terugwerkende kracht) om registratie van de 'opt-outs' mogelijk te maken voordat het systeem van start gaat. Voor een UP (eenheidsoctrooi) kan geen 'opt-out' worden aangevraagd.

De 'sunrise' geldt slechts voor een overgangsperiode van voorlopig 7 jaar, maar wanneer voor een Europees octrooi eenmaal voor 'opt-out' is gekozen, blijft het 'opted-out' (tenzij de octrooihouder het laat terugkeren naar het UPC systeem).

Wie kan voor 'opt-out' kiezen?

De 'eigenaar' van het octrooi. Het is dus nodig alle licenties te controleren om te zien wie de eigenaar is van een patent (met inbegrip van gecombineerd octrooihouderschap) en of de exclusieve licentiehouder enig recht op of belang bij 'opt-out' heeft.

Wanneer gaat het UPC systeem waarschijnlijk van start?

Het meest waarschijnlijk ongeveer 6 maanden nadat alle vereiste ratificaties van de UPC Overeenkomst zijn voltooid, wat naar wordt geschat tussen voorjaar en herfst 2017 zal zijn.

Zal Brexit het UPC laten ontsporen?

De regering van het VK heeft bevestigd dat zij doorgaat met de voorbereidingen voor het ratificeren van de UPC Overeenkomst.  Ondanks de keuze voor Brexit heeft de regering van het VK aangekondigd dat zij de komende maanden zal doorgaan met de voorbereidingen voor de ratificatie.

Wat zijn de voordelen van het UP en het UPC?

Het UP schept een krachtig pan-EU-recht dat met één procedure in één enkel hof kan worden afgedwongen.  Voor octrooihouders die octrooien valideren in meer dan vier lidstaten worden de verlengingskosten (en bijbehorende validatie- en vertaalkosten) verminderd.

Zou het UPC systeem kunnen worden misbruikt?

Dit was een punt van zorg tijdens de onderhandelingen over het UPC en blijft een punt van zorg indien vermogende NPE's (non-practicing entities/niet-praktiserende entiteiten) en hedgefondsen het systeem misbruiken.  Niet-succesvolle partijen zullen echter rekening moeten houden met mogelijke vergoedingen van de kosten en relatief hoge vooruitbetalingskosten voor het starten van procedures en het UPC zal dus minder aantrekkelijk zijn dan jurisdicties met lagere griffierechten en/of de mogelijkheid kosten te verhalen.

Kan HGF mij helpen bij het navigeren door de UP en UPC systemen?

Ja, want dankzij ons model van nauw geïntegreerde en hogelijk ervaren teams van octrooigemachtigden en -advocaten kunnen we strategische adviezen bieden over octrooiverkrijging, procesvoering en licentiëring tijdens de volledige levensduur van het UP en het UPC.