De positie van licentiehouders

Alle licentiehouders van Europese octrooien (EP's) zullen met de introductie van het UPC te maken krijgen. Alle bestaande EP's waarop geen actie wordt ondernomen, zullen worden onderworpen aan de jurisdictie van het UPC en daarom moet voor ieder bestaand EP de beslissing worden genomen of er wel of niet voor opt-out uit de jurisdictie van het nieuwe hof wordt gekozen. Helaas zullen licentiehouders van Europese octrooien niet automatisch het recht krijgen mee te beslissen of voor het octrooi wel of niet voor opt-out wordt gekozen. Bij afwezigheid van een overeenkomst tot het tegendeel kan de eigenaar van het octrooi daarom zelf besluiten over wel of geen opt-out, zonder de licentiehouder daarover te raadplegen. Wat kunnen licentiehouders doen om hun positie te beschermen? Vroeg overleg met de octrooi-eigenaar is de sleutel. De licentiehouder zou een besluit moeten nemen over de geprefereerde opt-out-strategie en deze aan de octrooi-eigenaar communiceren. Voordat het UPC start, zal er slechts een korte periode zijn om voor EP's voor opt-out te kiezen (de sunrise-periode) en deze periode zou al eind 2016 kunnen beginnen, reden waarom nu actie moet worden ondernomen. Wanneer tijdens de sunrise-periode niet voor opt-out wordt gekozen voor een EP, zou een derde een centrale procedure voor herroeping kunnen initiëren zodra het UPC begint te bestaan en op die manier het octrooi op effectieve wijze in het UPC systeem kunnen vastzetten. In veel gevallen liggen de belangen van de licentiehouder en de octrooi-eigenaar op één lijn. Er kan echter ook gebrek aan overeenstemming zijn, misschien een echt verschil van mening of zelfs een opportunistische poging van de octrooi-eigenaar de licentievoorwaarden opnieuw punt van onderhandeling te maken. Het kan ook voorkomen dat de octrooi-eigenaar zich in de moeilijke positie bevindt meerdere licentiehouders te hebben, die verschillende standpunten hebben over het wel of niet kiezen voor opt-out. In het geval van een meningsverschil is het onwaarschijnlijk dat de bestaande licentieovereenkomsten het probleem kunnen oplossen, hoewel het nog steeds de moeite waard kan zijn de licentievoorwaarden goed te bekijken.