Redenen om onder jurisdictie van het UPC te blijven (dus niet voor opt-out te kiezen)

• U hebt de mogelijkheid met één enkel inbreukproces een pan-EU maatregel in alle deelnemende lidstaten te verkrijgen.

• De beoogde tijdsduur voor oplossing van procedures bij de rechtbank van eerste aanleg van het UPC is 12 maanden, wat weliswaar equivalent is aan de procedures bij de Engelse, Nederlandse en Duitse gerechtshoven, maar aanzienlijk korter dan de procedures bij vele andere nationale gerechtshoven.

• Na een overgangsperiode van 7 jaar (die waarschijnlijk wordt verlengd tot 14 jaar) kunt u niet meer kiezen voor opt-out van nieuwe Europese octrooien. Waarom niet meteen ervaring opdoen met het nieuwe systeem en invloed uitoefenen op de ontwikkeling ervan?

• U hebt misschien geen enkele keuze. Indien u een licentie neemt op een octrooiaanvrage, kunt u misschien niet bepalen of voor opt-out van het octrooi moet worden gekozen.