Redenen om voor opt-out te kiezen

• Eén enkel proces bij de Central Division van het UPC zou tot herroeping van het octrooi kunnen leiden. Een octrooihouder zou daarom kunnen kiezen voor opt-out van het 'kroonjuweel' van zijn of haar portfolio. Dat zou betekenen dat het octrooi alleen per gevalideerde lidstaat kan worden herroepen in een nationaal gerechtshof van dat land.

• Wanneer voor opt-out van een Europees octrooi wordt gekozen, hebben alleen de nationale gerechtshoven de jurisdictie hierover en handhaaft u dus de status quo.

• In het begin zal het UPC een onbekend en ongetest forum zijn. Een zorg over het UPC die we steeds opnieuw horen van octrooihouders is over de kwaliteit en consistente van de gerechtelijke uitspraken in alle Local en Regional Divisions en de Central Division.

• Er zijn geen kosten verbonden aan de opt-out van uw octrooien, maar het is waarschijnlijk dat er voor u administratieve kosten zullen zijn voor bijvoorbeeld besluitvorming over strategie en waarborging dat de opt-out in het volledige portfolio geldig is geïmplementeerd.

• Op voorwaarde dat er geen lopend nationaal proces plaatsvindt, kunt u een opt-out terugtrekken wanneer u in de toekomst wilt profiteren van het UPC (daarna is een tweede opt-out echter niet meer mogelijk is).