Het vakgebied van de life sciences is een van de meest uitdagende gebieden van het octrooirecht, met frequente veranderingen in zaken als octrooieerbaarheid en best practices. Geen enkel andere productgroep is onderworpen aan zulke zware eisen en regelgeving voor het op de markt brengen van een product. Deze lange weg naar de markt betekent dat het intellectueel eigendom vaak een van de belangrijkste activa van een bedrijf is, al voordat de commerciële handel is begonnen.

HGF kan u deskundige begeleiding in het vakgebied van de life sciences bieden. Met een van de grootste teams van adviseurs die gespecialiseerd zijn in life sciences in Nederland en het Verenigd Koninkrijk beschikt HGF over een schat aan ervaring, waarmee cliënten praktische, juridische en strategische adviezen kunnen worden geboden voor het beheren van hun intellectueel eigendom op het gebied van life sciences. Van het beschermen van nieuw onderzoek aan de meest prestigieuze universiteiten van het VK tot en met spraakmakende opposities en (gerechtelijke) procedures over producten die toonaangevend zijn op de markt: ons kantoor kan u assisteren bij alle innovaties op het gebied van life sciences.

Onze aanpak is gericht op werken in teams, waardoor we steeds de beste adviseur kunnen vinden voor de behoeften van onze cliënten, ongeacht de uitvinding en ongeacht de locatie van het bedrijf. Door de samenwerking met ons zusterbedrijf van gespecialiseerde IE advocaten, HGF Law, zijn we ervan overtuigd dat we onze cliënten in de life sciences een unieke, ongeëvenaarde dienstverlening kunnen bieden.

HGF heeft een commerciële aanpak van IE beheer en biedt een breed scala aan dienstverlening voor organisaties die werken op het gebied van life sciences, van het indienen van octrooiaanvragen tot en met Fredom-to-Operate, van gerechtelijke procedures tot en met advisering over overeenkomsten en licenties. Onze adviseurs hebben een diepgaand technisch begrip van biochemie, moleculaire biologie en biologische wetenschappen, velen van hen op Postgraduate degree-niveau.

HGF beschikt over specialisten in de volgende deelgebieden van de life sciences:

  • Therapeutics
  • Diagnostics
  • Personalised medicine
  • Synthetic biology
  • Immunology
  • Molecular biology
  • AgBio
  • Research tools
  • Biosimilars

We begrijpen dat bescherming en handhaving van IE van cruciaal belang is voor het veiligstellen van het succes van uw bedrijf. In de sector van de life sciences betekent het feit dat er veel tijd nodig is om producten te ontwikkelen, te testen en er goedkeuring voor te krijgen dat de IE vaak een van uw meest waardevolle activa is. We kunnen u niet alleen helpen met het beschermen van uw kernuitvindingen, maar we kunnen ook een audit uitvoeren in relatie tot het IE van uw bedrijf waarmee u in staat wordt gesteld nieuwe kansen te identificeren en zwakkere gebieden te versterken. Daarnaast bieden we ook dienstverlening op andere gebieden dan octrooien, bijvoorbeeld het deponeren van merken en het registreren van domeinnamen, speciaal gericht op het ondersteunen van life sciences bedrijven.

Een groot deel van onze adviseurs heeft ervaring met het werken in academische instituten, spin-out healthcare ondernemingen in de gezondheidszorg en grote farmaceutische bedrijven. We beschikken over persoonlijke ervaring inzake de verschillende uitdagingen op het gebied van IE die er in deze omgeving bestaat. Wanneer u kiest voor HGF, kunt u ervan op aan dat u werkt met professionals die op de hoogte zijn van het nieuwste onderzoek en een echte passie hebben voor nieuwe innovaties in de sector van de life sciences.

Ons team

We zijn er trots op dat we mensen selecteren met de kennis en ervaring die ervoor zorgt dat we onze cliënten de beste dienstverlening kunnen bieden. Het feit dat we adviseurs hebben geworven die beschikken over een Master of Postgraduate degree in een groot aantal disciplines van de life sciences, betekent dat we de juiste combinatie aan vaardigheden in huis hebben om te voldoen aan de behoeften van al onze cliënten. Velen in ons team hebben ook zelf ervaring met het werken in onderzoeksinstituten, farmaceutische bedrijven en organisaties in de gezondheidszorg.