Een due diligence of Freedom-to-Operate project houdt in dat de belangrijkste feiten worden onderzocht en de juiste vragen worden gesteld en kan erg ingewikkeld en tijdrovend zijn, afhankelijk van de grootte en complexiteit van het project. Het uitvoeren van een goed due diligence of Freedom-to-Operate onderzoek vormt vaak de basis voor enkele van de sterkste onderhandelpunten bij een deal. 

De noodzaak om voor een due diligence of Freedom-to-Operate project gebruik te maken van een octrooi- of merkengemachtigde of IE advocaat treedt op bij:

 • Een fusie of verkoop vóór acquisitie
 • Aankoop van een licentie
 • Aankoop van een merk
 • Creatie van een nieuw product of merk

HGF werkt samen met diverse mensen, waaronder de cliënt en accountants, om te waarborgen dat alle aspecten van het project worden gedekt. Deze aspecten houden in:

 • Eigenaarschap
 • Inbreuk
 • Freedom-to-Operate
 • Geldigheid
 • Omvang van bescherming (IE & regelgeving)
 • Antikartelvorming
 • Vertrouwelijke informatie en know-how
 • Territoriale dekking
 • Contractuele kwesties

We hebben begrip voor het feit dat dit proces voor alle partijen die erbij betrokken zijn een stressvolle tijd kan zijn. Bij het begin van het proces nemen wij als adviseurs de tijd om duidelijke afspraken te maken over de doelstellingen, planning, risico’s en budgetten, en nadat het werk is uitgevoerd levert het team een rapport op met daarin zijn bevindingen en aanbevelingen.

Ons team

Wanneer u contact met ons wilt opnemen, kunt u een e-mail sturen naar enquiries@hgf.com voor meer informatie en advies.