HGF beschikt over een team van ervaren merken- en octrooi-adviseurs, die zijn gespecialiseerd in opposities en beroepszaken. We hebben een goede staat van dienst op het gebied van complexe opposities waarvan de uitkomst cruciaal is voor de business van onze cliënten.

Bij zowel de verdediging van uw merken en octrooien als bij opposities tegan merken en octrooien van concurrenten zijn we doordrongen van de commerciële waarde van uw rechten en het belang van de uitkomst van de procedure en geven we de hoogste prioriteit aan de voorbereiding en een gedetailleerd begrip van de feiten. Daarbij kunnen we bouwen op onze diepgaande kennis van het oppositiesysteem, op ons strategisch inzicht en op onze technische achtergrond, en werken we met u samen aan het bereiken van uw doel.

Alvorens een beroep in te stellen, voert HGF een grondig onderzoek uit om de positie van de cliënt in kaart te brengen en zullen wij de doelstellingen, risico's, strategie en budget met de cliënt bespreken.

Octrooien

Om sterke oppositie- en beroepszaken op te bouwen, gebruiken onze partners een combinatie van ervaring, kennis van octrooien, commerciële scherpzinnigheid en begrip van het product en de markt waarin ze opereren. Het feit dat ze weten hoe ze door de complexe oppositie- en beroepsprocessen van het European Patent Office (EPO) moeten navigeren is van vitaal belang om maximaal voordeel voor hun cliënten te behalen, ondersteund door een vermogen tot strategisch denken en bekwaamheid als adviseur om de doelen van de cliënt te bereiken.

Mede door onze uitgebreide kennisdatabank, kunnen we de expertise bieden waarnaar u op zoek bent. Ons team bezoekt ieder jaar zowel München als Den Haag om zaken te presenteren voor de Opposition Division en de Board of Appeal van het EPO.

Merken

We beschikken ook over uitgebreide ervaring in het voeren van beroepszaken bij onder andere de Boards of Appeal van het EUIPO en diverse gerechtelijke instanties.

Onze merken adviseurs kunnen niet alleen decennia van juridische ervaring in het voeren van en omgaan met opposities en beroepszaken toepassen, maar beschikken ook over de grote mate aan commerciële scherpzinnigheid die nodig is om deze procedures te laten slagen. Het nemen van het besluit dat u een oppositie of beroep wilt instellen of zich daartegen wilt verdedigen is niet eenvoudigweg een kwestie van afwegen of u zult winnen of verliezen, maar veel meer een inschatting van de mate waarin de meest waarschijnlijke uitkomst zal bijdragen aan uw commerciële doeleinden.

Opposities en beroepszaken leiden vaak tot onderhandelingen, die u kunnen helpen uw commerciële doelen te bereiken. We hebben veel ervaring in het voeren van onderhandelingen en wijden ons daarbij volledig aan het behalen van uw doelen.