Brexit in 2019 - IE en de 'Great Repeal Bill' (grote intrekkingswet)

Oktober 2016

De premier van het VK heeft aangekondigd dat het proces van formele Brexit-onderhandelingen eind maart 2017 zal beginnen. Dit activeren van Artikel 50 van het Verdrag van Lissabon zal een twee jaar durend onderhandelingsproces starten over het uittreden van het VK uit de EU. Hoewel de onderhandelingsperiode van twee jaar met de instemming van alle lidstaten van de Europese Unie zou kunnen worden verlengd, lijkt het nu waarschijnlijk dat het VK in de zomer van 2019 uit de EU zal treden.

De regering van het VK is ook van plan in de volgende parlementszitting in mei een 'Great Repeal Bill' te introduceren, waarmee de 1972 European Communities Act (ECA) die de EU-wetgeving voorrang op de VK-wetgeving geeft zou worden beëindigd.  Het parlement van het VK zou ook de bevoegdheid krijgen de delen van de EU-wetgeving te absorberen die het wenst te verankeren in de VK-wetgeving en de delen af te wijzen die het wenst af te wijzen.  Maar al wordt de Great Repeal Bill in de volgende parlementszitting behandeld, deze niet zal niet van kracht worden voordat het VK feitelijk uit de EU treedt. Hoewel vele EU-wetten heel goed in hun geheel in VK-wetgeving kunnen worden opgenomen, was de premier van het VK er zeer duidelijk over dat de soevereiniteit van het VK voorop staat: "Onze wetten zullen niet in Brussel, maar in Westminster worden gemaakt. De rechters die deze wetten interpreteren zullen niet in Luxemburg zitting houden, maar in dit land. De autoriteit van EU-wetgeving in Groot-Brittannië zal worden beëindigd".

Voor de IE wetgeving blijven de implicaties van de Great Repeal Bill onduidelijk. De EU-wetgeving en de EU-gerechtshoven hebben houders van IE rechten ondersteund en de EU merken, modellen en SPC's vallen allemaal onder EU-regelgeving, waarvan velen hopen dat deze zal worden verankerd in de VK-wetgeving (indien dat nog niet het geval is). Het feit dat het VK geen lidstaat van de EU is zal echter waarschijnlijk blijken een struikelblok te zijn voor vele IE rechten en hun ondeelbare karakter.

Het UK Intellectual Property Office merkte eerder dit jaar op dat voor EU-handelsmerken en EU-modelrechten "gebruikers duidelijkheid zullen willen hebben over de dekking die deze rechten op lange termijn bieden. De regering erkent diverse opties en we zullen gebruikers van het systeem adviseren over de beste weg voorwaarts". Maar gezien het feit dat dit EU-eenheidsrechten zijn die vallen onder EU-wetgeving die alleen geldt voor EU-lidstaten, zouden op het moment dat het VK formeel uit de EU treedt de bepalingen van de EU-regelgeving niet langer van toepassing zijn, tenzij het VK en de EU over een alternatief kunnen onderhandelen.  Het is belangrijk niet te vergeten dat voordat het VK formeel uit de EU uittreedt, waarvan we nu denken dat dit in de zomer van 2019 zal plaatsvinden, houders van VK-rechten door kunnen gaan met het beschermen van hun IE in de EU. En zolang het VK een vol lid van de EU is, zijn de EU-merken (EUTM's) en de Ingeschreven Gemeenschapsmodellen (RCD's) nog steeds geldig in het VK.

En hoewel de deelname van het VK aan het voorgestelde eenheidsoctrooienhof (UPC) en eenheidsoctrooi door het UKIPO wordt omschreven als 'doorgaand', lijkt de ratificatie van de UPC Overeenkomst in haar huidige vorm in toenemende mate onwaarschijnlijk. Voor met name Europese octrooien zal er geen impact zijn op het vermogen van bedrijven om bij het European Patent Office een aanvrage voor octrooibescherming te doen, die ook het VK kan dekken. De Britse uittreding uit de EU zal geen invloed hebben op het Europese octrooiensysteem zoals dat wordt beheerst door het Europees Octrooiverdrag (EPC), dat geen EU-wetgeving is.

Hoewel de tijdschema's nu misschien iets specifieker zijn, heeft de houder van IE rechten nog steeds meer informatie nodig en wachten we op het moment dat we de volledige gevolgen van Brexit voor de IE wetgeving zien; over nieuwe informatie zullen we melden zodra we die hebben ontvangen.

Wanneer u vragen of zorgen hebt over IE rechten in het VK na Brexit of graag meer advies wilt over deze kwestie, kunt u contact opnemen met uw vaste gemachtigde bij HGF, of kunt u op de pagina Contact van onze website kijken voor de contactgegevens van uw dichtstbijzijnde HGF kantoor.