Brexit en uw IE

Juni 2016

Het Britse volk heeft ervoor gekozen uit te treden uit de EU.

HGF zal doorgaan met het adviseren en vertegenwoordigen van onze cliënten bij alle aspecten van octrooien, merken en modellen in heel Europa en zal strategieën implementeren die het voor onze cliënten mogelijk maken te reageren op het veranderende IE-landschap in Europa. 

De belangrijkste punten om te vermelden met betrekking tot IE rechten zijn:

- de nationale IE rechten in het VK zullen niet worden beïnvloed door de uittreding van het VK uit de EU

- octrooien die zijn verkregen via het EPO, dat geen EU-instelling is, zullen niet worden beïnvloed door de uittreding van het VK uit de EU

- in de EU ingeschreven merken en geregistreerde modellen die op dit moment het VK dekken, blijven zoals ze zijn en zijn afdwingbaar in het VK, totdat nieuwe bepalingen worden vastgesteld die deze rechten op dezelfde wijze of op overeenkomende wijze van kracht laten worden in het VK.

Brexit

Gedurende enige tijd zal alles gewoon blijven zoals het was, omdat er waarschijnlijk enkele jaren overheen gaan voordat het VK uit de EU treedt. In de komende maanden en jaren zullen de gevolgen van de uittreding van het VK uit de EU duidelijk worden en zullen er nieuwe procedures komen om uw rechten onverkort te behouden. We zullen u op de hoogte houden van alle ontwikkelingen en u tijdig adviseren indien actie ondernomen dient te worden. 

Het VK

De nationale IE rechten in het VK zullen niet worden beïnvloed door de uittreding van het VK uit de EU. Alle octrooien, ingeschreven handelsmerken en geregistreerde modellen geldig in het VK die zijn verkregen via aanvragen bij het UKIPO zullen volledig van kracht blijven in het VK.

Het Europees Octrooiverdrag (EPC) en het European Patent Office (EPO) zijn geen EU-instellingen, en er verandert niets aan de vertegenwoordiging bij het EPO, in geen enkel opzicht. Wij zullen doorgaan met zorgen voor validatie van Europese octrooien in alle aangeduide landen, met inbegrip van het VK. We zullen aanduiding van Europese octrooien als eenheidsoctrooi voor de EU afhandelen nadat de eenheidsoctrooibepalingen van kracht zijn geworden. Het van kracht worden van deze bepalingen kan vanwege Brexit echter wel met vertraging plaatsvinden.

De EU

Wanneer het VK uit de EU treedt, zullen er nieuwe procedures in het leven worden geroepen om IE rechten in het VK te beschermen of te handhaven. Er zullen nieuwe bepalingen worden vastgesteld en wij zullen u op de hoogte houden. We zullen doorgaan met optreden namens onze cliënten bij het EUIPO met betrekking tot Europese ingeschreven handelsmerken en geregistreerde modellen. U hoeft op dit punt geen actie te ondernemen. We zullen waarborgen dat u op de hoogte wordt gesteld zodra actie nodig is.

Wanneer u vragen of zorgen hebt over IE rechten in het VK buiten de EU of graag meer advies wilt over deze kwestie, kunt u contact opnemen met Estelle Senior, manager professionele ondersteuning op ons kantoor in Sheffield, of contact opnemen met uw vaste gemachtigde bij HGF.